Framtidens journalsystem – redan idag!

"Användarvänligheten är viktig för oss
och med Webdoc kan vi förutse
våra kostnader och det fungerar
när verksamheten växer".
Erik Andersson
Bräcke Diakoni
Vi hjälper kunderna att effektivisera sig själva

Webdoc är ett webbaserat journalsystem för vårdaktörer som prioriterar effektiva och smidiga flöden. En lösning som minskar risken för resurskrävande flaskhalsar och som gör det lättare att fokusera på kärnverksamheten. Systemet är sömlöst och skalbart och kan enkelt anpassas efter verksamheters unika behov. 

Webdoc erbjuder även smarta integreringslösningar. Vi på Evimeria ser ingen poäng med att lägga tid på utveckling inom områden där tredjepartsverksamheter redan tagit fram välfungerande lösningar. Vi lägger hellre vår tid på att leverera en helhetslösning som hjälper kunderna att effektivisera sig själva.

För att vara helt säkra på att Webdoc motsvarar förutsättningarna inom vården som den fungerar just nu utvecklas systemet och dess funktionalitet i nära samarbete med en referensgrupp. Utöver detta lägger vi på Evimeria tid på att lyssna in önskemålen hos de enskilda användarna, och besöker också regelbundet våra kunder för uppföljning. 

Användbarhet, flexibilitet, innovation och engagemang är viktiga ingredienser i vårt arbete med Webdoc, i kombination med nyfikenhet, intresse och utveckling. 
Kontakta oss gärna för en demonstration eller information om  vårt journalsystem.

Varför Evimeria och Webdoc?
  • Systemflöde
  • Kompetens
  • Integrationer
Webdoc/E-tjänster

Företagshälsa

Komplement till Webdocs övriga tjänsteutbud, med anpassning till kunder och användare inom företagshälsa.

E-brev

Brev, fakturor, kallelser, remisser och annan post skickas som fax eller
e-brev. Elektroniskt och pappersfritt.

NPÖ

NPÖ (Nationell Patientöversikt), ger överblick över olika vårdinsatser och underlättar samverkan.

E-recept

I Webdoc är det enkelt att läsa in och hantera E-recept - direkt i journalen. Tjänsten är kopplad till SIL, FASS och Janusmed.

BVC

Tillväxtkurvor är en modul som används flitigt på bland annat BVC-mottagningar. Dynamisk tjänst för bästa överblick.

E-journal

Ett webbaserat journalsystem ger överblick och underlättar för verksamheter som söker en helhetslösning.

Ekonomi

Kassa

Via kassafunktionen är det enkelt att registrera besöket och patienten, skapa olika typer av kvitton och ta betalt. Kassan kan kopplas till bokningssystem och försäkringsblanketter.

Fakturering

I ett webbaserat journalsystem som Webdoc är det enkelt att hantera, skriva ut och ge fakturan till kunden vid besöket, samt att spara fakturor som samlingsfakturor.

Integration

Webdoc erbjuder integrationslösningar som enkelt kopplar ihop journalsystemet med ert befintliga affärssystem. Detta minskar risken för administrationskrävande flaskhalsar.

Rapporter

Korrekta process- och produktionsrapporter är idag ett återkommande krav. Jämfört med manuella metoder är digital rapportering en effektiv och patientsäker lösning.

Integrationer

E-frikort

Sömlös integration via CGI som ger direkt information om patientens status för E-frikort. Tjänsten gäller i anslutna regioner.

LabPortalen

Tjänst signerad InfoSolutions som möjliggör beställa provtagningar - helt elektroniskt, hos anslutna mottagningar och laboratorier.

Medspeech

Enkel och välkänd dikteringsmotor framtagen av vår samarbetspartner Omilon. Tala in dina diktat helt på digital väg.

Fortnox

Via Fortnox blir det enkelt att hantera kontering, fakturering, och rapportering. Webbaserat, säkert och smidigt på en och samma gång.

Kuralink

Tack vare Kuralink kan era patienter själva boka in eller av vårdtider. En funktion som underlättar både för er och för dem.