Framtidens journalsystem – redan idag!

"Användarvänligheten är viktig för oss
och med Webdoc kan vi förutse
våra kostnader och det fungerar
när verksamheten växer".
Erik Andersson
Bräcke Diakoni
Vi hjälper kunderna att effektivisera sig själva

Webdoc är ett webbaserat journalsystem för vårdaktörer som prioriterar effektiva och smidiga flöden. En lösning som minskar risken för resurskrävande flaskhalsar och som gör det lättare att fokusera på kärnverksamheten. Systemet är sömlöst och skalbart och kan enkelt anpassas efter verksamheters unika behov. 

Webdoc erbjuder även smarta integreringslösningar. Vi på Evimeria ser ingen poäng med att lägga tid på utveckling inom områden där tredjepartsverksamheter redan tagit fram välfungerande lösningar. Vi lägger hellre vår tid på att leverera en helhetslösning som hjälper kunderna att effektivisera sig själva.

För att vara helt säkra på att Webdoc motsvarar förutsättningarna inom vården som den fungerar just nu utvecklas systemet och dess funktionalitet i nära samarbete med en referensgrupp. Utöver detta lägger vi på Evimeria tid på att lyssna in önskemålen hos de enskilda användarna, och besöker också regelbundet våra kunder för uppföljning. 

Användbarhet, flexibilitet, innovation och engagemang är viktiga ingredienser i vårt arbete med Webdoc, i kombination med nyfikenhet, intresse och utveckling. 
Kontakta oss gärna för en demonstration eller information om  vårt journalsystem.

Webdoc/E-tjänster

Brev, fakturor, kallelser, 
remisser och annan post  skickas  som fax eller e-brev. Smidigt, pappersfritt. 

Den elektroniska försändelsen skickas sedan till företag som  levererar, efter kuvertering, senast inom ett dygn.

NPÖ (Nationell Patientöversikt), ger god överblick över olika vårdinsatser. 

NPÖ underlättar samverkan och ger en tydligare bild av patientens hälsa även hos nya/andra vårdgivare. 

I Webdoc är det enkelt att läsa in och hantera E-recept – direkt i journalen. 

Receptern skickas sedan till alla apotek i Sverige och till den nationella recept-databasen. Kopplingen till FASS sparar tid för användaren.

Tillväxtkurvor är en modul som används flitigt på bland annat  BVC-mottagningar. 

Dynamiska, integrerade lösningar som denna innebär en enklare upplevelse jämfört med många andra system.

Ett webbaserat journalsystem ger en god helhetsbild och underlättar för verksamheter som vill hantera olika moment på en och samma plats.

Webdoc erbjuder ett resurseffektivt upplägg för moderna behov. 

Ekonomi

Via kassafunktionen är det enkelt att registrera besöket och patienten, skapa olika typer av kvitton och ta betalt.

Kassan är kopplad till bokningssystemet och även ansluten till försäkringsbolagens olika blanketter. 

I ett webbaserat journalsystem som Webdoc är det enkelt att hantera, skriva ut och ge fakturan till kunden vid besöket, samt att spara fakturor som samlingsfakturor. 

Systemet har kassakoppling och möjlighet till filexport och automatfakturering.

Oorganiserad administration kan lätt resultera i flaskhalsar. Webdoc erbjuder integrationslösningar som enkelt kopplar ihop journalsystemet med ert befintliga affärssystem. 

I förlängningen innebär detta minskad frustration och effektiviserade processer. 

Korrekta process- och produktionsrapporter är idag ett återkommande krav och ett sätt för anställda att få en helhetsbild över olika patientinsatser. 

Jämfört med manuella metoder är digital rapportering en effektiv och patientsäker lösning.

Integrationer

Sömlös integration via CGI som ger direkt information om patientens status för E-frikort.

Lösningen innebär förenklad kontroll av frikort och patientavgifts-registrering och finns än så länge tillgänglig i SLL, VGR, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten samt i Region Sörmland.

Tjänst signerad InfoSolutions som gör det möjligt att beställa provtagningar – helt elektroniskt, hos anslutna mottagningar och laboratorier.

Målet med detta är att skapa smidig integration till vår och InfoSolutions gemensamma slutkund.

Enkel och välkänd dikteringsmotor framtagen av vår samarbetspartner Conscriptor.

MedSpeech är en utmärkt tjänst både vad gäller att tala in dikteringar helt digitalt och för att tillgängliggöra och samla informationen i Webdoc – för bästa möjliga överblick.

Via Fortnox blir det enkelt att hantera kontering, fakturering, och rapportering.

Det webbaserade och automatiska uppläget sparar in dyrbara resurser  och är enkelt att komma igång med. Fortnox är såklart också en trygg och säker tjänst.

Tack vare BokaDoktorn kan era patienter själva boka in eller av vårdtider. En funktion som underlättar både för er och för dem.  

Via BokaDoktorn är det också möjligt att förmedla patientenkäter som i sin tur ger en tydlig bild av besökarnas upplevelse av er verksamhet. 

Varför Evimeria och Webdoc?
  • Systemflöde
  • Organisation & kompetens
  • API/Integrationer