Vårdrummet - tillgänglighet för alla

 Vårdrummet är en  plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter på nya och säkra sätt, via videotjänst, meddelandefunktion och andra digitala ehälsotjänster. Vårdrummet är också ett resurseffektivt verktyg som bidrar till transparens och tillgänglighet. Bland annat eftersom patienten själv har möjlighet att boka vårdtider online, och smidigt kan delta i sin egen vård genom hälsodeklarationer som också kan kopplas till Webdoc journalsystem.

En viktig faktor när det kommer till tjänster av det här slaget är säkerhet. För att säkerställa tryggt användande och användarens integritet sker inloggning därför med SITHs-kort och Mobilt BankID. Systemet är utvecklat för att vara ett optimalt stöd både ur visuell och fysisk aspekt. Dessutom är det enkelt att skapa och hantera olika typer av webblanketter.

Tjänsten fungerar i alla olika enheter och patienten kan ansluta direkt via telefon, surfplatta eller dator. Under samtalet kan vårdgivaren enkelt dela sin skärm, till exempel i samband med genomgång av provresultat. Vårdrummet är en utmärkt plattform för återbesök och som läkare kan du enkelt styra förmedlingen av återbesökstider och patienternas tillgång till webtidboken.  Detta görs antingen med sms-koder eller Mobilt Bank-ID.

Vi ser hur allt fler önskar effektivisera sin tid, och just vårt journalsystem i kombination med Vårdrummet innebär en utmärkt väg till självbetjäning och förbättrad administration. Tack vare det sömlösa upplägget kan både vårdgivare och patient enkelt ta del av integrerade tjänster. Kontakta oss för mer information eller för en mer ingående demonstration av Vårdrummet.

Vårdrummet Video - Så funkar det!

Evimeria erbjuder Vårdrummets videotjänst, till självkostnadspris och utan bindningstid under hela 2020 eller så länge Covid-19-epidemin pågår. Detta gäller självklart alla privata vårdgivare i Sverige, oavsett verksamhetens storlek.

Videotjänsten gör det möjligt att möta patienter online vilket minskar risken för smittspridning men är dessutom ett sätt att hålla mottagningen igång och levande i en annars utmanande tid.

Vårdrummet Video går snabbt att implementera, och är enkelt att använda. Förutsättningarna för att komma vidare till det digitala patientmötet är att det finns inbokat i Webdoc och att patienten har ett BankID. 

Nyfiken på tjänsten? Kolla på videon här bredvid för en tydligare bild av flödet.

Om du har frågor eller vill göra en intresseanmälan är du varmt välkommen att höra av dig till [email protected]

Tillgängligt

Tryggt

ResurseffektivtFunktioner i urval

Vårdrummets videotjänst möjliggör patientbesök online, alltid säkert tack vare legitimation via Mobilt BankId. 

Förutom att videobesöken underlättar för patienten, som slipper besöka den fysiska mottagningen, så är den även ett resursbesparande verktyg för vårdgivaren. Funktionaliteten utgår från att det finns ett bokat patientbesök i Webdoc journalsystem.

Nutida vårdtagare ställer krav på självbetjäning, tillgänglighet och transparens. Många vill själva välja vilken vårdinsats som ska sättas in , och när.

Vårdrummet har en enkel och tydlig webtidbok som gör det smidigt även för nya användare att själva boka in tider. På så vis kan även vårdgivaren spara in kostsamma resurser.

Vi ser lösningar för meddelandefunktion och videotjänst som självklara inslag i framtidens hälsoarbete. För bästa tillgänglighet  ska vårdgivare alltid ha möjlighet att konsultera patienter oavsett var de befinner sig. 

Kommunikation via digitala plattformar underlättar patientflödet så att du kan fokusera på rätt saker.

Modern e-hälsa och vård handlar om tillgänglighet och om att utveckla system som passar alla användare, oavsett datorvana.

För att säkra de digitalas patient- och personuppgifterna är det dessutom viktigt att tänka på säkerheten. Vid inloggning Vårdrummet krävs därför identifiering via Bank-ID. Smidigt och tryggt för vårdgivare och patient.