Tillgängliga tjänster och journalsystem
Journalssystem med kommunikation
Det digitala Vårdrummet - tillgänglighet för alla

Det digitala Vårdrummet är en  plattform för vårdgivare som vill kommunicera
med sina patienter på nya och säkra sätt, via videotjänst, meddelandefunktion och andra digitala ehälsotjänster. Vårdrummet är också ett resurseffektivt verktyg som bidrar till transparens och tillgänglighet. Bland annat eftersom patienten själv har möjlighet att boka vårdtider online, och smidigt kan delta i sin egen vård genom hälsodeklarationer som också kan kopplas till Webdoc journalsystem.

En viktig faktor när det kommer till tjänster av det här slaget är säkerhet. För att säkerställa tryggt användande och användarens integritet sker inloggning därför med SITHs-kort och Mobilt BankID. Systemet är utvecklat för att vara ett optimalt stöd både ur visuell och fysisk aspekt. Dessutom är det enkelt att skapa och hantera olika typer av webblanketter.

Tjänsten fungerar i alla olika enheter och patienten kan ansluta direkt via telefon, surfplatta eller dator. Under samtalet kan vårdgivaren enkelt dela sin skärm, till exempel i samband med genomgång av provresultat.Vårdrummet är en utmärkt plattform för återbesök och som läkare kan du enkelt styra förmedlingen av återbesökstider och patienternas tillgång till webtidboken.  Detta görs antingen med sms-koder eller Mobilt Bank-ID.

Vi ser hur allt fler önskar effektivisera sin tid, och just vårt journalsystem i kombination med Vårdrummet innebär en utmärkt väg till självbetjäning och förbättrad administration. Tack vare det sömlösa upplägget kan både vårdgivare och patient enkelt ta del av integrerade tjänster. Kontakta oss för mer information eller för en mer ingående demonstration av Vårdrummet.

Tillgängligt

Tryggt

ResurseffektivtFunktioner

Vårdrummets videotjänst möjliggör patientbesök online, alltid säkert tack vare legitimation via Mobilt BankId. 

Förutom att videobesöken underlättar för patienten, som slipper besöka den fysiska mottagningen, så är den även ett resursbesparande verktyg för vårdgivaren. Funktionaliteten utgår från att det finns ett bokat patientbesök i Webdoc journalsystem.

Nutida vårdtagare ställer krav på självbetjäning, tillgänglighet och transparens. Många vill själva välja vilken vårdinsats som ska sättas in , och när.

Det digitala Vårdrummet har en enkel och tydlig webtidbok som gör det smidigt även för nya användare att själva boka in tider. På så vis kan även vårdgivaren spara in kostsamma resurser.

Vi ser lösningar för som meddelandefunktion och videotjänst som självklara inslag i framtidens hälsoarbete. För bästa tillgänglighet och resursanvändande ska vårdgivare alltid ha möjlighet att konsultera patienter oavsett var de befinner sig. 

Tack vare denna typen av lösningar underlättas patientflödet så att du kan fokusera på rätt saker.

Modern e-hälsa och vård handlar om tillgänglighet och om att utveckla system som passar alla användare, oavsett datorvana.

För att säkra de digitalas patient- och personuppgifterna är det dessutom viktigt att tänka på säkerheten. Vid inloggning i det digitala Vårdrummet krävs därför identifiering via Bank-ID.