Vårdrummet - tillgänglighet för alla

 Vårdrummet är en  plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter på nya och säkra sätt, via videotjänst, meddelandefunktion och andra digitala ehälsotjänster. Vårdrummet är också ett resurseffektivt verktyg som bidrar till transparens och tillgänglighet. Bland annat eftersom patienten själv har möjlighet att boka vårdtider online, och smidigt kan delta i sin egen vård genom hälsodeklarationer som också kan kopplas till Webdoc journalsystem.

En viktig faktor när det kommer till tjänster av det här slaget är säkerhet. För att säkerställa tryggt användande och användarens integritet sker inloggning därför med SITHs-kort och Mobilt BankID. Systemet är utvecklat för att vara ett optimalt stöd både ur visuell och fysisk aspekt. Dessutom är det enkelt att skapa och hantera olika typer av webblanketter.

Videotjänsten fungerar i både Android och iPhone-telefoner och under samtalet kan vårdgivaren enkelt dela sin skärm, till exempel i samband med genomgång av provresultat. Vårdrummet är en utmärkt plattform för återbesök och som läkare kan du enkelt styra förmedlingen av återbesökstider och patienternas tillgång till webtidboken.  Detta görs antingen med sms-koder eller Mobilt Bank-ID.

Vi ser hur allt fler önskar effektivisera sin tid, och just vårt journalsystem i kombination med Vårdrummet innebär en utmärkt väg till självbetjäning och förbättrad administration. Tack vare det sömlösa upplägget kan både vårdgivare och patient enkelt ta del av integrerade tjänster. Kontakta oss för mer information eller för en mer ingående demonstration av Vårdrummet.

Vårdrummet Video - Så funkar det!

Tillgängligt

Tryggt

ResurseffektivtFunktioner i urval

Videobesök

Vårdrummet videotjänst möjliggör patientbesök online, alltid säkert tack vare legitimering via Mobilt BankID. För Android och iPhone-enheter.

Webtidbok

Enkel och tydlig webtidbok som gör det smidigt för patienter att själva boka in eller av sina vårdtider efter önskemål och behov.

Meddelandetjänst

För bästa tillgänglighet ska vårdgivare alltid ha möjlighet att konsultera patienter oavsett var de befinner sig, t.ex via direkta meddelanden.

Identifiering med BankID

Inloggning i Vårdrummet kräver alltid legitimering via BankID. Smidigt, tillgängligt och tryggt för både vårdgivare och patient.