Lösningar inom Ehälsa och journalsystem
Digitala verktyg för framtidens vård

Framtidens vård är beroende av företag inom ehälsa och journalsystem som kan leverera flexibla, mångsidiga lösningar. Lösningar som erbjuder integration mot affärssystem, diktering, wedtidbok, E-recept och webbaserat vårdstöd som gör det lätt att hantera och läsa journaler. För bästa möjliga resultat krävs även kvalitetssäkrande insatser. Evimerias tjänsteleverans inkluderar därför kundprogram, servicedesk samt en samverkansmodell för styrning och ledning.

Föränderliga tjänster

De digitala vårdtjänster och journalsystem vi erbjuder utvecklas i takt med att branschens behov förändras. För att vi säkert ska matcha rådande trender och önskemål utgår vi alltid från ett kundnära arbetssätt. Dagens vårdtagare och medborgare kräver transparens och tillgänglighet, och om vi kan erbjuda det från start minskar också trycket på vårdgivarna. 

Läs mer om våra olika lösningar och funktioner här nedanför, eller kontakta oss direkt för mer information!

WebDoc journalsystem och Vårdrummet - med användbarhet i fokus

Evimerias föregångare Atlan utvecklade Webdoc journalsystem under 2006, i samarbete med Urologen på Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Efter driftstarten har mycket hänt. 

Utvecklingen av systemet är kontinuerlig och 90% av de nya funktionerna kommer direkt ifrån vårdgivarna själva. Detta har gjort att vi kunnat skapa ett system utifrån vad vårdgivarna vill ha. Resultatet? En effektiviserad vårdadministration med ökat utrymme för kärnverksamheten.

Utöver Webdoc utvecklar Evimeria även tjänsten Det digitala Vårdrummet – en plattform som gör det möjligt för vårdgivare att säkert kommunicera med sina patienter via digitala ehälsotjänster som exempelvis video och meddelandefunktion. Vårdrummet gör det även möjligt för patienten att delta mer aktivt i sin egen vård, genom hälsodeklarationer eller webtidbokning. Detta frigör resurser och är ett effektivt verktyg på vägen mot stärkt patientkontroll och tillgänglighet. 

Standardlösning eller skräddarsydd funktionalitet? Vi hjälper dig

Utvecklingsarbetet med Webdoc och Det digitala Vårdrummet har, sedan starten, handlat om att erbjuda mångsidig funktionalitet inom en och samma plattform. Den moderna hälso- och sjukvården, liksom företagshälsovården, är föränderlig och kräver lösningar inom ehälsa och journalsystem som kan byggas ut i takt med de varierande förutsättningarna.

 

För att hitta fram till ett upplägg och ett webbaserat journalsystem som passar er verksamhet kartlägger vi era olika mottagningar, specialistområden och rutiner. Hur ni arbetar och med vilka områden är nämligen avgörande för hur ett journalsystem ska struktureras. Läs mer om funktionalitet och tredjepartssamarbeten här nedan!

NYHET: qCrunchers terminal - incheckning, betalning och kösystem i ett

qCrunchers incheckningsterminal, som återförsäljs och supporteras av Evimeria, integrerar sömlöst med Webdoc och optimerar hanteringen av vanliga receptionsärenden.

qCrunchers incheckningsterminal fungerar för alla typer av vårdgivare och gör det möjligt för patienter med bokade besök att checka in och betala med kort via den tryckkänsliga skärmen.

Terminalen hanterar bland annat frikort och åldersbaserade gratisbesök, utifrån uppgifter i Webdoc journalsystem. Utöver det hanterar den även betalningar i e-frikorts-integrationen (CGI). Systemet skiljer på listade och olistade patienter och kan användas för att boka upp besök hos öppen mottagning (drop-in), varpå patienten bokas och checkas in och betalar via terminalen. Övriga frågor genererar en kölapp till receptionen.

Den inbyggda funktionaliteten för nummerlappar minskar behovet av ytterligare kösystem. Patientens personnummer skrivs ut som streckkod på nummerlappen, för enkel scanning med streckkodsscanner i receptionen. Den tryckkänsliga skärmens användargränssnitt är lätthanterligt utformat så att alla patienter – ung som gammal – kan använda terminalen. Via information på kvittot får patienten också tydliga hänvisningar om att ta plats i väntrummet.

Terminalen hanterar cirka 50 – 70 procent av alla receptionsärenden, vilket gör att personalen kan lägga mer tid på ärenden som måste handläggas manuellt. 

Intressant? Läs mer genom att klicka på bilden intill eller kontakta oss direkt för en detaljerad demonstration!

Mail: [email protected]

Klicka på bilden för PDF-version
Självbetjäning - för en skalbar, modern och säker ankomstupplevelse

Självbetjäning för patienter, via mobiltelefon, är ett självklart inslag i modern sjukvård.

Tjänsten underlättar er administration men innebär även skärpt säkerhet via BankID och förbättrar servicen för patienter som slipper långa kassaköer.

Det enda som krävs är en mobiltelefon med kamera, Swish och BankID samt mottagningens egen QR-kod som sedan instruerar patienten vidare till bokade tider och betalningsalternativ. 

Mobil självbetjäning erbjuder full integration till ert journalsystem och dess kassafunktionalitet och tjänsten fungerar naturligtvis med både iOS och Android. Alltifrån gränssnitt, layout och specifik information kan även anpassas efter vad just ni vill visa för patienterna. 

Intressant? Testa utan bindningstid! Läs mer genom att klicka på bilden intill eller kontakta oss direkt för en detaljerad demonstration!

Mail: [email protected]

Klicka på bilden för PDF-version
Användbarhet
Funktionalitet
Resurseffektivitet
Webdoc/E-tjänster

Brev, remisser, kallelser, fakturor och övrig post  skickas elektroniskt  från Webdoc som fax eller
e-brev.

Försändelsen skickas som elektronisk fil till företag som kuverterar och levererar till mottagaren senast inom ett dygn.

Nationell Patientöversikt, NPÖ, ger en helhetsbild av olika vårdinsatser. 

NPÖ gör det möjligt för behöriga vårdgivare att få en tydligare bild av patientens hälsa och vårdinsatser i andra landsting eller hos andra vårdgivare. 

Webdoc har en modul där E-recept läses in och visas – direkt i journalen. 

Recept skickas direkt till den nationella receptdatabasen och till alla apotek i Sverige. Funktionen är integrerad mot FASS vilket sparar tid för användaren.

Webdoc erbjuder modulen tillväxtkurvor som är användbar för bland andra  BVC-mottagningar. 

Integrerade, dynamiska lösningar innebär ofta en smidigare användarupplevelse jämfört med flera externa system med samma syfte.

Ett webbaserat journalsystem ger ordentlig överblick och underlättar för vårdgivare som vill kunna hantera olika moment på en och samma plattform. 

Resultatet?
Ett effektivt och resurssparande upplägg för moderna behov. 

Vårdrummet

Modern ehälsa ställer krav på tillgänglighet, kontroll och transparens. Många vill kunna påverka vilken vård man ska få och vid vilken tidpunkt.

Det digitala Vårdrummets webtidbok är då ett utmärkt alternativ som gör det enkelt för användaren att själv boka in tider som passar. Detta gör att vårdgivaren sparar in resurser på minskat bokningsarbete.

Vi ser det som självklart att inkludera digitala vårdtjänster som video och meddelanfunktion så att vårdgivare smidigt kan konsultera patienter.

Denna typen av plattformar frigör resurser och underlättar patientflödet på din mottagning så att du kan fokusera på rätt saker – och samtidigt erbjuda god tillgänglighet.

För oss är det avgörande att utveckla system
som passar alla användare, oavsett graden av datorvana. Men det stannar inte där. 

För att säkra patientinformationen och de digitalt angivna personuppgifterna är det också viktigt att tänka på säkerheten och inloggning i det Digitala Vårdrummet kräver identifiering via Bank-ID.  

Ekonomi

Gör det enkelt för användaren att registrera patienten och besöket, ta betalt, skapa olika typer av kvitton och koppla betalningen till rätt åtgärd.

Kassan är direktansluten till bokningssystemet och även kopplad till försäkringsbolagens blanketter. 

Söker du en systemlösning för finansiella tjänster?
Webdoc erbjuder smidig faktureringshantering med utskrifts- och samlingsfunktion.

Det finns även möjlighet till automatfakturering och filexport.  

Webdocs många möjligheter till systemintegrationer gör det enkelt att koppla ihop ert journalsystem för vården med affärssystemet. 

I förlängningen innebär detta effektiviserade processer och minskad risk för flaskhalsar.

Korrekta produktions- och processrapporter är ett bra sätt för anställda och personal att överblicka olika patientinsatser. 

Digital rapportering är då en effektiv och patientsäker lösning jämfört med manuella arbetssätt. 

Integrationer

En sömlös integration till journalsystemet som, via CGI, ger direkt information om patienternas status för E-frikort.

Tjänsten ger förenklad kontroll av frikorts- och patientavgiftsregistrering och finns än så länge tillgänglig i VGR, SLL, Region Sörmland, Region Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen. 

Samarbete med InfoSolutions. Digital och underhållsfri tjänst som gör det enkelt att beställa provtagningar på elektronisk väg, hos alla anslutna laboratorier och mottagningar.

Målet är att skapa en tidlös integration till vår gemensamma slutkund.

MedSpeech är en dikteringsmotor framtagen av vår långtida partner Conscriptor.

Programmet gör det inte bara möjligt att tala in dikteringar på digital väg utan samlar och tillgängliggör även informationen i Webdoc – för bästa överblick.

Med Fortnox kan du smidigt hantera fakturering, kontering och rapportering.

Det automatiska och webbaserade uppläget sparar in administrativ tid och är enkelt att koppla upp. Fortnox är också en mycket säker och trygg lösning.

BokaDoktorn gör det möjligt för patienter att själva boka in eller av sina vårdtider. Något som i förlängningen underlättar er administration. 

BokaDoktorn erbjuder även patientenkäter som ger en tydlig bild av besökarnas upplevelse.