referenser ang journalsystem för vården

Capio Sverige tecknar ramavtal med Evimeria

Capio Sverige har tecknat ett ramavtal med Evimeria kring Webdoc, ett journalsystem för vården.

Först ut att avropa Webdoc är Capios specialistkliniker i Skåne och Capios primärvårdskliniker i Västra Götalandsregionen. 

Sedan tidigare använder Capio GO, Globen Ögonklinik och Capio Läkarhus Webdoc för sina verksamheter. Även delar av Capio Rehab nyttjar Webdoc och andra av våra digitala vårdtjänster.

I och med detta sållar sig Capio Sverige till skaran av ungefär 250 svenska vårdaktörer som hittills valt att ansluta sig till Webdoc. Systemets flexibla och mångsidiga funktionalitet är en viktig fördel för många av Capios kliniker som har specifika arbetssätt och rutiner vad gäller exempelvis vårdavtal, privata patienter, företagshälsovård och försäkringsbolag. 

" Jag vill än en gång berätta hur glad jag är över det fina samarbetet med er på Webdoc! Vår kommunikation och ömsesidiga lärande har varit en mycket viktig pusselbit för utvecklingen
av Capio Go!"
Margareta Danelius
Chefläkare, Capio Sverige
"Vi har behövt lägga minimala resurser för att genomföra bytet, vanligtvis behöver det läggas ner veckor med hårt arbete. Vi har inte haft den upplevelsen och är positivt överraskade över hur lite frågor som kommit från personalen."
Erik Andersson
Områdeschef, Bräcke Diakoni
"Vi behövde en partner som förstod vår organisation och vårt specifika behov. Det finns stränga lagstadgade krav kring patientupplysningar och vi måste säkerställa att både leverantör och system kan hantera detta. Hos Evimeria hittade vi allt detta; deras plattform gav oss den säkerhet och flexibilitet som vi behöver. Vi har daglig kontakt och månatliga uppföljningsmöten."
Wictor Winsnes
IT-chef, Carlanderska
Effektivitet
Flexibilitet
Användbarhet

Vi utvecklar journalsystem för vården med fokus på mesta kundnytta

Användarnas upplevelse av vårt journalsystem är det viktigaste för oss och det som står i fokus i alla våra led och processer. För att vara säkerställa mesta möjliga kundnytta samarbetar vi med en referensgrupp som hjälper oss att förstå vilka behov och förutsättningar som råder inom vården. Arbetet sker löpande i samband med utvecklandet av nya funktioner och tjänster men även i anslutning till uppföljande och utvärderande satsningar. På så vis lägger vi en stabil grund för långsiktiga kundsamarbeten.

Utvecklingsarbetet handlar till stor del om funktionalitet, integrationer och flöden, men naturligtvis också om att hitta fram till välfungerande gränssnitt. Har du frågor eller funderingar eller kanske förslag på förbättringar? Hör gärna av dig! Våra medarbetare hjälper dig, oavsett om det handlar om support eller om en mer översiktlig demonstration av Webdoc journalsystem för vården eller andra tjänster inom ehälsa