Capio Sverige tecknar ramavtal kring nytt journalsystem

Capio Sverige har tecknat ett ramavtal med Evimeria kring journalsystemet Webdoc.

Först ut att avropa Webdoc är Capios specialistkliniker i Skåne och Capios primärvårdskliniker i Västra Götalandsregionen.

Sedan tidigare använder Capio GO, Globen Ögonklinik och Capio Läkarhus Webdoc för sina verksamheter. Även delar av Capio Rehab nyttjar Webdoc som journalsystem.

”Vi har gjort en utvärdering av vilka leverantörer som på bästa sätt kan matcha våra behov inom konsultationsbaserad verksamhet. I vår behovsanalys ingår möjligheten att kunna vara med och ta aktiv del i journalsystemets utveckling. Det har även varit viktigt att hitta en leverantör som jobbar såväl innovativt som med stor lyhördhet för verksamhetens behov. Utvärderingen har visat att Webdoc tillgodoser dessa krav. Vi ser fram emot att få en modernare lösning som möjliggör utveckling och digitalisering i de verksamheter som berörs.”

Victoria Bohlin (CIO Capio Group)

 


Säkrar information om liv och hälsa

– Patientinformationen omfattar så pass känsliga uppgifter att vi måste ha ett IT-system som kan garantera säkerheten. Ingenting är viktigare för oss, förklarar Wictor Winsnes vid Carlanderska sjukhuset i Göteborg.

Carlanderska är ett sjukhus i Göteborg som såg dagens ljus redan 1927. I en vacker, klassicistisk tegelbyggnad, signerad den kände arkitekten Arvid Bjerke, inryms Carlanderska som även är ett känt landmärke i Sveriges näst största stad. På insidan av den historiska fasaden i rött tegel är emellertid Carlanderska en toppmodern vårdinrättning med 220 anställda.

– Vår uppgift är att erbjuda våra patienter en så god och säker sjukvård som överhuvudtaget är möjlig. Och det klarar vi bland annat tack vare ett journalsystem som är säkert och alltid fungerar, förklarar Wictor Winsnes, som är IT-chef vid Carlanderska och den person som har ansvaret i en situation där det IT-systemet inte skulle fungera.

– Ett journalsystem är verksamhetskritiskt och måste fungera felfritt. Om åtkomst och säkerhet inte fungerar som det ska får det stora konsekvenser för sjukhuset. Vi måste i princip ha 100 procent åtkomst för att kunna utföra våra arbetsuppgifter, förklarar Wictor Winsnes.

Lyckligtvis ligger han inte sömnlös om nätterna på grund av detta. Under 2014 beslöt Carlanderska att låta Evimeria (f d TeleComputing) i Göteborg sköta den verksamhetskritiska driften via journalsystemet Webdoc. Samarbetet med Evimeria har varit mycket lyckat.

– Utvecklingen av Webdoc har skett i nära samarbete med våra kunder inom vård- och hälsosektorn. Vi kan därför erbjuda ett journalsystem som är både säkert och användarvänligt. Det viktigaste för våra kunder är utan tvivel att patienternas säkerhet kan garanteras, säger Jesper Jannerberg, chef för Webdoc på Evimeria.

Inom Carlanderska upplever man Evimeria som en perfekt samarbetspartner.

– Vi behövde en partner som förstod vår organisation och vårt specifika behov. Det finns stränga lagstadgade krav kring patientupplysningar och vi måste säkerställa att både leverantör och system kan hantera detta. Hos Evimeria hittade vi allt detta; deras plattform gav oss den säkerhet och flexibilitet som vi behöver. Vi har daglig kontakt och månatliga uppföljningsmöten, förklarar Wictor Winsnes.

Nu ser Wictor fram emot öppnandet av en helt ny sidobyggnad som ansluter till den äldre sjukhusbyggnaden i klassisicistisk stil.

– Senare i år utvidgar vi med en helt ny, modern tillbyggnad på 7 000 kvadratmeter. Här blir det toppmoderna faciliteter för bland annat röntgen och kirurgi. På Carlanderska får vi nu det bästa från både gammal och ny tid.

 


”Därför bytte vi journalsystem”

– Fyra av Västra Götalandsregionens största privata vårdgivare berättar.

Långsamt, omodernt och ineffektivt. Många vårdgivare arbetar i uråldriga journalsystem, trots att vården och samhället kan spara både tid, resurser och stora summor på digitala journalsystem. Hur kommer det sig?

 – Ett journalsystemsbyte kan innebära en risk för patientsäkerheten eftersom informationen under en övergångsperiod finns i två system. Sedan är det en stor ansträngning för hela verksamheten, folk kan till och med säga upp sig, säger Fredrik Gunmalm, vd på Backa Läkarhus som driver elva vårdcentraler i Göteborg och Bohuslän.

Tillsammans med Västerleden Vårdcentral, Wästerläkarna och Bräcke diakoni är Backa Läkarhus en av många privata vårdgivare som har valt att byta ut sitt journalsystem under de senaste två åren. Tillsammans har de cirka 175 000 listade patienter, vilket utgör 25 procent av de privat listade och 11 procent av den totala andelen listade patienter i Västra Götaland.

Fördelarna med digitalisering i vården

I juni 2016 publicerades en rapport* som visade att det finns stora vinster med digitalisering inom vården. Den största besparingen, 34 miljarder kronor per år, skulle kunna göras genom att införa digitala journalsystem som är integrerade med nationella e-hälsotjänster. Idag är vissa journalsystem så gamla att de till och med slutar att supporteras av Västra Götalandsregionen.

– Det blev vår avgörande faktor. Det är ingen idé att vänta på det perfekta systemet för det finns inte och det kommer alltid vara en ansträngning att byta journalsystem. Förändringar kan alltid bli irritationsmoment, men det kommer vara värt det i slutändan, säger William Lindh, IT-chef på Bräcke Diakoni.

I takt med att digitaliseringen inom vården går framåt finns det allt mindre anledningar att stanna kvar i ett gammalt journalsystem och även inom vården kan IT bli en konkurrensfördel, förklarar Fredrik Gunmalm på Backa Läkarhus (numera Capio Läkarhus).

– Förändring är nödvändigt och ofrånkomligt eftersom utvecklingen går fort. Man måste börja tänka och jobba på ett annat sätt och därför är det viktigt att vi kan vara med och utveckla och påverka vårt journalsystem, säger Fredrik Gunmalm.

Utveckling och användarfokus

För Wästerläkarna stod utvecklingspotential och anpassningsmöjligheter högt på önskelistan hos ett nytt journalsystem. Och i likhet med Västerledens Vårdcentral var användarvänligheten och samarbetet med leverantören viktigt för att kunna byta system.

Västerledens Vårdcentral påbörjade övergången till ett modernt digitalt journalsystem redan 2014 och har sedan dess själva kunnat föra in sitt nya system på fyra vårdcentraler.

– Den största utmaningen i vården är teknisk förändring. Vi måste ha ett system som kan utvecklas och som är anpassat efter våra behov och då är det givetvis viktigt att leverantören är samarbetsvillig och är lyhörd inför våra önskemål, säger Nick Johansson, vd på Västerledens Vårdcentral.

Hur bra leverantör man än har är mottagandet hos personalen ofta något som oroar många. Västerledens vårdcentral beskriver det hela som att man inte bara byter journalsystem, man – byter arbetssätt. Något som varit tungt i början men som nu blivit en konkurrensfördel som i praktiken innebär en effektivare vardag för personalen. Mindre tid läggs på administration, man är inte lika bunden vid datorn på jobbet och man kan till exempel se schemat i mobilen.

– Vårt gamla system var lite som häst och vagn i jämförelse. Det är enklare och mycket effektivare nu och vi har möjlighet att påverka utvecklingen av journalsystemet. Men visst var det en chansning, idag ångrar vi oss inte, det gick faktiskt över förväntan, säger Galina Toll, ekonomichef på Västerledens Vårdcentral.

Även Wästerläkarna som bara för några veckor sedan påbörjat övergången till sitt nya journalsystem beskriver fördelarna av att våga ta steget. Det finns möjligheter att jobba smartare och enklare och det blir smidigare ju längre fram i processen man kommer, berättar Wästerläkarnas VD Henrik von Sydow.

Fördelarna överväger nackdelarna
Många vårdgivare beskriver en rädsla av att välja fel system, att bytet riskerar att gå ut över patienterna eller att man fastnar i en alltför utdragen process som sliter på hela verksamheten.

– Vi har behövt lägga minimala resurser för att genomföra bytet, vanligtvis behöver det läggas ner veckor med hårt arbete. Vi har inte haft den upplevelsen och är positivt överaskade över hur lite frågor som kommit från personalen, säger Erik Andersson, Områdeschef Hälsa & Vård på Bräcke diakoni.

Västra Götalandsregionens fyra största vårdgivare förmedlar en hoppfull bild av vårdens digitala utveckling. Enligt McKinseys oberoende rapport* kan förnyade arbetssätt inte bara spara verksamheterna pengar utan även innebära effektiviserade vårdprocesser, något som kan minska den administrativa belastningen på vårdpersonalen och således även bli positivt för patienterna.

* ”Värdet av digital teknik i den svenska vården”, rapport från konsultbolaget McKinsey, juni 2016.