Tre frågor till Lovisa Kim, verksamhetschef på 1825

29 juni 2020

Evimeria har tecknat sponsoravtal med psykoterapimottagningen 1825, vars anställda och volontärer gör det möjligt även för unga vuxna som saknar medel att gå i privat psykoterapi. Här nedanför berättar verksamhetschefen Lovisa Kim mer om mottagningen.

Berätta om er verksamhet/mottagning?

– 1825 är en öppen psykoterapimottagning för unga vuxna mellan 18 och 25 år. Vi verkar för ökad psykisk hälsa för unga vuxna genom vår psykoterapimottagning och genom påverkansarbete för att bidra till ett samhälle som bättre möter ungas behov av stöd.

– 1825 drivs av Young Solidarity Foundation och finansieras av privata donationer. Kostnaden för att gå i terapi på 1825 är låg och vi prioriterar unga som saknar medel för att gå i privat psykoterapi.

Varför behövs ni?

– Många unga som lider av psykisk ohälsa behöver samtalsstöd men får det inte i den offentliga vården. Därför behövs vi som ett alternativ. De unga som vi träffar behöver få prata om sin livssituation och svårigheter de varit med om och vi erbjuder trygga professionella samtalsrelationer.

Varför har ni valt att använda Webdoc i ert arbete?

– 1825 arbetar med både anställda och volontära terapeuter vilket ställer krav på ett journalsystem som är lätt att lära och har hög patientsäkert. Vi valde också Webdoc för möjligheterna att anpassa systemet till vår egen verksamhet samtidigt som det är ett väl beprövat system inom vården.

Läs mer om 1825 här!

"Vi valde också Webdoc för möjligheterna att anpassa systemet till vår egen verksamhet samtidigt som det är ett väl beprövat system inom vården."
Lovisa Kim
Verksamhetschef, socionom & legitimerad psykoterapeut på 1825

Evimeria levererar videotjänst till Aleris

24 mars 2020

Evimeria, som idag levererar journalsystemet Webdoc till bland andra Capio och Doktor.se, har ingått avtal med Aleris, ett av Skandinaviens största privata vårdföretag, och kommer omgående att leverera en tjänst för videomöten online till deras mottagningar i Sverige.

Videotjänsten implementeras just nu på Aleris mottagningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, och till att börja med kommer den användas av Sports Medicine och Rehab. Målsättningen är att flertalet mottagningar ska kunna erbjuda vårdbesök online som ett alternativ.

Själva tjänsten som Evimeria levererar och implementerar är en version av Vårdrummet, en säker och etablerad it-tjänst som erbjudits privata vårdgivare i flera år. Omkring 50 olika vårdenheter använder idag videotjänsten.

Läs mer här!

 

"Vi är tacksamma för att Evimeria varit flexibla och snabbt hjälpt oss att hitta en lösning för de patienter som inte kan eller bör komma till oss rent fysiskt"
Fabian Cederwall-Hahnsson
Tf. chef, kommersiellt team på Aleris
referenser ang journalsystem för vården

Capio Sverige tecknar ramavtal med Evimeria

Capio Sverige har tecknat ett ramavtal med Evimeria kring Webdoc, ett journalsystem för vården.

Först ut att avropa Webdoc är Capios specialistkliniker i Skåne och Capios primärvårdskliniker i Västra Götalandsregionen. 

Sedan tidigare använder Capio GO, Globen Ögonklinik och Capio Läkarhus Webdoc för sina verksamheter. Även delar av Capio Rehab nyttjar Webdoc och andra av våra digitala vårdtjänster.

I och med detta sållar sig Capio Sverige till skaran av ungefär 250 svenska vårdaktörer som hittills valt att ansluta sig till Webdoc. Systemets flexibla och mångsidiga funktionalitet är en viktig fördel för många av Capios kliniker som har specifika arbetssätt och rutiner vad gäller exempelvis vårdavtal, privata patienter, företagshälsovård och försäkringsbolag. 

" Jag vill än en gång berätta hur glad jag är över det fina samarbetet med er på Webdoc! Vår kommunikation och ömsesidiga lärande har varit en mycket viktig pusselbit för utvecklingen
av Capio Go!"
Margareta Danelius
Chefläkare, Capio Sverige
"Vi har behövt lägga minimala resurser för att genomföra bytet, vanligtvis behöver det läggas ner veckor med hårt arbete. Vi har inte haft den upplevelsen och är positivt överraskade över hur lite frågor som kommit från personalen."
Erik Andersson
Områdeschef, Bräcke Diakoni
"Vi behövde en partner som förstod vår organisation och vårt specifika behov. Det finns stränga lagstadgade krav kring patientupplysningar och vi måste säkerställa att både leverantör och system kan hantera detta. Hos Evimeria hittade vi allt detta; deras plattform gav oss den säkerhet och flexibilitet som vi behöver. Vi har daglig kontakt och månatliga uppföljningsmöten."
Wictor Winsnes
IT-chef, Carlanderska
Effektivitet
Flexibilitet
Användbarhet

Vi utvecklar journalsystem för vården med fokus på mesta kundnytta

Användarnas upplevelse av vårt journalsystem är det viktigaste för oss och det som står i fokus i alla våra led och processer. För att vara säkerställa mesta möjliga kundnytta samarbetar vi med en referensgrupp som hjälper oss att förstå vilka behov och förutsättningar som råder inom vården. Arbetet sker löpande i samband med utvecklandet av nya funktioner och tjänster men även i anslutning till uppföljande och utvärderande satsningar. På så vis lägger vi en stabil grund för långsiktiga kundsamarbeten.

Utvecklingsarbetet handlar till stor del om funktionalitet, integrationer och flöden, men naturligtvis också om att hitta fram till välfungerande gränssnitt. Har du frågor eller funderingar eller kanske förslag på förbättringar? Hör gärna av dig! Våra medarbetare hjälper dig, oavsett om det handlar om support eller om en mer översiktlig demonstration av Webdoc journalsystem för vården eller andra tjänster inom ehälsa