Evimeria är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är ett aktiebolag på norska börsen. Vi erbjuder moderna digitala ehälsotjänster för den nordiska hälso- och sjukvården och våra lösningar riktar sig främst mot specialistvård, primärvård, företagshälsa och paramedicin inom öppenvården. 

Vår målsättning är att vara det moderna och innovativa valet i en tid då allt fler system och tjänster levereras som molntjänster. Att systemen kan integreras och samordnas på enkla och standardmässiga sätt ser vi som avgörande för en hållbar framtida utveckling. 

Sedan starten 2005 har vi satt stort värde att utveckla våra produkter
tillsammans med vårdgivarna, för långsiktiga och effektiva resultat. I
dag är vi 55 anställda i Göteborg och Stockholm med huvudkontor i Göteborg.

Utvecklingen av vårt molnbaserade journalsystem Webdoc sker kontinuerligt och 90% av de nya funktionerna som  kommer till systemet, kommer från vårdgivarna själva. Det här arbetssättet har hjälpt oss utveckla ett system som motsvarar vårdgivarnas specifika behov.

Utöver Webdoc utvecklar vi även tjänsten Det digitala Vårdrummet, en plattform för vårdgivare att säkert kunna kommunicera med sina patienter via video, meddelandefunktion och liknande. Man kan även låta patienten delta i sin egen vård. Genom att kombinera stabil drift med ständig utveckling av vårt erbjudande med innovativa och värdeskapande tjänster ska vi som företag inom ehälsa vara en förebild i branschen.

Vision och mission – Det här är Evimeria
  • Vår vision är en hälso- och sjukvård fri från administration

Vår mission är att, med säkerhet i fokus, leverera enkla och kostnadseffektiva digitala arbetsverktyg till hälso- och sjukvården, och med hjälp av ny teknik möjliggöra samverkan mellan olika system för mångsidiga behov. Genom att begränsa den administrativa arbetsbelastningen och frigöra tid skapar vi bästa möjliga förutsättningar för vårdpersonal att ge rätt vård till sina patienter. På så sätt bidrar vi också aktivt till att minska kostnaden för samhället.

Evimerias värdegrund – För en välmående organisation & fortsatt tillväxtresa

För att säkerställa en positiv, engagerad och innovativ utveckling för Evimeria även framöver har vi tillsammans formulerat grunden till det som är våra värdeord. En slags filosofi att luta sig mot, med utgångspunkt i vad som redan nu utmärker oss och vårt arbete. Både internt och externt.

  • Vi är övertygade om att framgång kommer inifrån.
    Från medarbetarna själva.

Vi är lyhörda. Genom att vara lyhörda och genom att våga utmana utvecklar vi de bästa lösningarna för vården nu och i framtiden. 
»
Lyhördhet & flexibilitet i alla led.

Vi tror på jämställdhet och allas lika värde. Evimerias affärsmodell bygger på våra kunders, partners och medarbetares inflytande.
Vi är övertygade om att en sund organisation bygger på delaktighet och välmående – inifrån och ut. 
» Delaktighet. Jämställdhet. Samarbete. För en stark & trygg organisation.

Vi är innovativa. För oss handlar innovation om framåtanda, förändringsvilja, driv och målmedvetenhet. Vi är stolta över företagets utveckling och strävar efter att ta vårdsektorn till nya nivåer. 
» Innovation och utveckling – för befintliga och framtida vårdbehov.

Vi är engagerade. Vi engagerar oss aktivt i våra kunder och partners; i varandra och i företaget. Detta ger en bred förståelse för branschens behov och motiverar oss att utveckla digitaliseringen av vården.
 »  Engagemang & personliga relationer – för digitalt förändringsarbete på era villkor.

Vi är ärliga. Vi värnar om att ha en ärlig dialog med kunder, medarbetare och leverantörer. Ärlighet ger trovärdighet och lägger grunden för en prestigelös förbättringskultur
»  Vi talar klarspråk.    

 

Nyfiken på hur vi jobbar? Kontakta oss gärna för mer information!

Vi är ödmjuka, omtänksamma, prestigelösa och okomplicerade att jobba med.
Vi krånglar inte till saker. Vi jobbar smart och optimerar resurserna.
Vi är flexibla men vi tummar inte på kvalitén.
Lösningar inom Ehälsa och journalsystem
Modern och lyhörd organisation

Totalt inom Evimeria arbetar drygt 75 personer, fördelat på krav, test, utveckling, support, leverans, utbildning och sälj. Utöver dessa finns stabsfunktioner som
HR, ekonomi, marknad samt kvalitet och säkerhet. Målet är att vara ett modern och lyhörd organisation som kan och vill förstå våra kunders behov – för att sedan omvandla förståelsen till verklig nytta. Vi levererar journalsystem för vården i kombination med bred kompetens och du kan därför alltid vara säker på att vi 
guidar ditt team hela vägen från första verksamhetsanalys och utbildning till uppstart.

Produktutveckling
Verksamhetskonsulting/utbildning
Support