Evimeria EMR AB (f d AtLan AB) grundades 2005 av Niclas Hugosson och sattes i drift 2006 på Urologkliniken vid Carlanderska sjukhuset i Göteborg.

Efter driftstarten har mycket hänt. Utvecklingen av systemet är kontinuerlig och 90% av de nya funktionerna som kommer till systemet, kommer direkt ifrån vårdgivarna själva. Detta har gjort att vi kunnat skapa ett system utifrån vad vårdgivarna vill ha.

Vi har alltid haft för avsikt att det ska vara enkelt att använda systemet oavsett hur mycket datakunskap du besitter.

Vi jobbar nära både vårdgivare, försäkringsbolag och landsting.