– Vi ser ett stort behov av lösningar för monitorering och smidig patientuppföljning och LifePod är ett självklart steg på vägen mot en enklare vård och mesta möjliga patientnytta, säger Anders Jutback Janerot, Partner Manager på Evimeria, om det nya samarbetsavtalet med Cross Technology Solutions och plattformen LifePod.

LifePod är tillgängligt i utbudet av integrationer och tredjepartstjänster som kan kopplas samman med Evimerias kärnprodukt Webdoc, ett webbaserat journalsystem som i dagsläget används av cirka 600 kliniker inom segmenten primärvård, specialistvård, företagshälsa och paramedicin.

I praktiken innebär samarbetet att patienter med kroniska tillstånd eller i behov av kontinuerlig uppföljning får tillgång till en individanpassad applikation genom eHälso-plattformen LifePod, och vårddata överförs automatiskt till vårdgivaren som erhåller en aktuell bild av sina patienters medicinska status. 

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här!

Vi är glada över att kunna presentera vårt nya samarbete med ImagineCare, vars digitala plattform för hälsomonitorering stöttar patienten genom att skapa förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande egenvård.

– Egenmonitorering är ett viktigt steg i digitaliseringen av vården och ett område där vi tror att både vårdgivare och patienter kan finna stort värde. Vi ser därför 

fram emot det samarbete vi nu har inlett, och som kommer att möjliggöra smidig integration mellan Webdoc journalystem och ImagineCares plattform för distansmonitorering, säger Anders Jutback Janerot, Partner Manager på Evimeria EMR AB .

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här!

Evimeria EMR AB har tecknat samverkansavtal med den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler. Avtalet rör leverans av och samverkanssatsning kring Webdoc X, en skalbar vårdplattform som ska underlätta Mindlers fortsatta expansion i Europa.

– Webdoc X är anpassat för att möta en europeisk marknad med stora behov av digitalisering och kostnadseffektiva lösningar, säger Evimerias VD Dennis Höjer och konstaterar att avtalet överensstämmer med det egna bolagets ambitioner utanför Sverige och Norden:
–Samarbetet med Mindler är mycket viktigt för oss och vi ser ett stort värde i att vi är två svenska företag som tillsammans gör en stor satsning på expansion vidare ut i Europa.

Webdoc X bygger på samma princip som Webdoc journalsystem, vilket i nuläget används av drygt 500 kliniker i Sverige. Vårdplattformen är liksom förlagan en molnbaserad SAAS-tjänst, men skräddarsydd för att möta de specifika behoven på den internationella marknaden. Plattformen bygger på idén om skalbarhet och att vårdgivaren själv bygger upp systemet med moduler efterhand som behov uppstår eller förändras.

För Mindler som digital vårdaktör med etablering i bland annat Nederländerna och Frankrike, innebär avtalet med Evimeria en möjlighet att förhålla sig till olika förutsättningar och marknader inom en och samma plattform, samtidigt som Webdoc X blir en lösning att växa med.

– Vi är glada över samarbetet med Evimeria i vår fortsatta expansion och i arbetet med att forma världens bästa vård gällande psykisk hälsa. Plattformen Webdoc X gör det möjligt för oss att anpassa vår digitala vårdlösning för våra patienter och psykologer, säger Magnus Pettersson, Head of International Expansion på Mindler.

Om bolagen:

Evimeria EMR AB
Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar
e-hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Evimeria har i nuläget 55 anställda och är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.

Mindler AB
Den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler grundades 2018 och har idag 300 anställda psykologer som tillsammans erbjuder vård på över 20 olika språk. Mindlers huvudkontor ligger i Stockholm, men bolaget befinner sig i en internationell expansionsfas och möter just nu efterfrågan på psykologtjänster i både Sverige och Europa.

Kontakt, Evimeria EMR AB:
Namn: Dennis Höjer, VD
Tfn: +46 733 28 49 22
Mail[email protected]
Hemsidahttps://evimeria.se/

Kontakt, Mindler AB:
Namn: Amalie Angelskår, CMO
Mail[email protected]
Hemsidawww.mindlercare.com

För PDF-version av pressreleasen, klicka här.

Evimeria EMR AB har tecknat avtal med hälso- och sjukvårdskoncernen Aleris Sjukvård AB om leverans av Webdoc journalsystem, samt tillhörande tjänster.

–Hög säkerhet och stor integrationsförmåga samt gott samarbete med externa parter är något vi uppskattar hos Evimeria, säger Niclas Skyttberg, Chief Medical Officer, Aleris.

Avtalet mellan Evimeria och Aleris motsvarar ett direkt ordervärde på cirka 1,5 miljoner kronor per år fördelat på sex kliniker, och ingås med ambitionen att rulla ut Evimerias tjänster på fler kliniker framöver.

Aleris Sjukvård AB befinner sig just nu i en förändringsfas där målet är att digitalisera koncernens verksamheter. Beslutet att teckna avtal med Evimeria EMR bottnar i att journalsystemet Webdoc är en öppen och integrerbar plattform som kan anpassas efter Aleriskoncernens mångsidiga behov.

–Som ett led i Aleris ambition att stärka kvalitet, patientsäkerhet och integritet så inleder vi nu ett samarbete med Evimeria kring journalsystemet Webdoc. Aleris mål är att uppdatera verktygen för att förenkla för våra medarbetare och på så sätt skapa nytta för patienter och uppdragsgivare, förtydligar Niclas Skyttberg, Chief Medical Officer, Aleris.

Dennis Höjer, VD på Evimeria, håller med om att det är det gemensamma förhållningssättet till skalbarhet och öppenhet som ligger till grund för samarbetet:

–Aleris, likt hälso- och sjukvårdsbranschen i övrigt, har ett stort behov av ett ökat digitaliserat flöde och av att kunna öppna upp kommunikationsvägar för patienten, på ett mer automatiserat sätt. Att vi nu går in i samarbete ser vi som en bekräftelse på att Webdoc är ett verktyg som ligger rätt i tiden även för de större vårdkoncernerna och i en bransch där digitaliseringen är nyckeln i mötet med de vårdkrav som Sverige står inför, säger han och fortsätter:

–Vi tror att framtidens huvudsakliga framgångsfaktorer är automation och sömlösa integrationer. I det här fallet gör Webdoc det möjligt för Aleris att digitalisera och därmed effektivisera sina processer.

Om företagen: 

Aleris Sjukvård AB 
Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata specialistvårdsföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård.

Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa och högkvalitativa lösningar som även är grundläggande för den egna verksamheten. Aleriskoncernen i Skandinavien omsätter
7 miljarder SEK och har 5 400 medarbetare. Aleris ägs av Triton.

Evimeria EMR AB
Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Evimeria har i nuläget 55 anställda och är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.

Kontakt, Evimeria EMR AB:

Namn: Dennis Höjer, VD
Tfn: +46 733 28 49 22
Mail: [email protected]
Hemsida: https://evimeria.se/


Kontakt, Aleris Sjukvård AB:

Namn: Niclas Skyttberg, Chief Medical Officer
Tfn: 08-690 55 00
Mail: [email protected]
Hemsida: http://www.aleris.se

Anna Kinberg Batra valdes till ny ledamot i styrelsen för Evimerias moderbolag Carasent ASA, vid den extra bolagsstämman 14 januari 2021.

–  Carasent har uppvisat en imponerande tillväxt och förmåga att leverera produkter och tjänster på en marknad i stor förändring. Jag ser fram emot att bidra till den utvecklingen genom att använda erfarenhet från både politik och näringsliv, säger Anna Kinberg Batra om uppdraget.

Anna Kinberg Batras politiska erfarenhet från alla nivåer, i kombination med specifik kunskap inom frågor som rör digitalisering och företagsutveckling, gör att hon passar väl för uppdraget som ledamot i Carasents styrelse, menar styrelseordförande Johan Lindqvist:

– Vi är glada över att kunna hälsa Anna välkommen till styrelsen i Carasent. Hon kommer bidra med viktig kompetens och erfarenhet i vår strävan att förbättra hälso- och sjukvårdssektorn genom effektiva och kvalitetshöjande e-hälsotjänster.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet!

För mer information, kontakta:

Johan Lindqvist, styrelseordförande Carasent
[email protected]
+46 733 55 09 35

Videolösningen CarePlatform nu smart integrerad med Webdoc
Vårdgivare som vill effektivisera sin arbetsdag kan nu använda CarePlatform som direkt integration via Wedboc. 
 

Videomöten har blivit en central del av vardagen inom vården, inte minst som en följd av Covid-19. För  vårdgivare som väljer att ställa om finns nu också TechTrades plattform för digitala vårdbesök, CarePlatform, tillgänglig som integration via Webdoc journalsystem.

– Det är viktigt för oss att de digitala verktygen låter vårdgivare fokusera på patienten, därför hittar vi alltid olika sätt att effektivisera rutiner och minska administration. Att integrera vår videolösning i journalsystemet Webdoc är ett självklart val för att spara tid säger Jan Lindblad, VD TechTrade International AB.

I korthet innebär CarePlatform-integrationen att patientmöten i form av video- eller chattsamtal bokas i Webdoc som vanligt. I nästa steg hämtar integrationen in de bokade tiderna varpå vårdgivaren använder CarePlatform för att genomföra mötet digitalt med patienten.

– Vårdgivare i Sverige har behov av flertalet verksamhets- och vårdsystem som samverkar och är integrerade med varandra. Som leverantör av det mest centrala arbetsverktyget i vårdgivarens vardag – journalsystemet – ser vi på Evimeria ett stort värde i att möjliggöra för externa leverantörer att integrera till Webdoc. Detta för att underlätta vårdgivarens arbetsprocess och i förlängningen stärka patientupplevelsen. CarePlatform erbjuder en tjänst som redan idag används av vårdgivare, och för vår del innebär samarbetet många utvecklingsmöjligheter, säger Andreas Spångberg, Sales Manager Evimeria EMR AB.

Om företagen:

  • Evimeria EMR AB erbjuder digitala eHälso-tjänster till nordiska hälso- och sjukvårdsföretag, främst inom öppenvårdens specialistvård, primärvård, företagshälsovård och paramedicin. Företaget startade 2005 kring det webbaserade och skalbara Webdoc, ett journalsystem som fortfarande utgör kärnverksamheten och som vänder sig till verksamheter med fokus på stärkt effektivitet och patientupplevelse. Evimeria ägs av Carasent ASA, ett investmentföretag med fokus på företag som utvecklar digitala hälsotjänster. Carasent ASA är börsnoterat på Oslo Börs.
  • TechTrade har hög teknisk kompetens inom vårdens IT. Förutom att erbjuda IT-drift och support driver TechTrade e-hälsofrågor för att vårdgivare ska kunna fokusera på patienter. Företagets egen videolösning, CarePlatform, som är utvecklat i nära samarbete med vårdgivarna gör det enkelt att erbjuda digitala patientbesök genom 1-1 möten eller gruppmöten, direkt i webbläsaren. CarePlatform vill spara tid åt både Vårdgivare och Patient och en ökande andel av besöken i CarePlatforms sker via integrationer.

Kontaktinformation:

TechTrade International AB

Kontakt: Jan Lindblad, VD och grundare TechTrade International AB

Epost[email protected]

Telefon: 08-124 056 20

Hemsidawww.tti.se


Evimeria EMR AB 

Kontakt: Dennis Höjer

Epost[email protected]

Telefon:+46 733 28 49 22

Hemsidawww.evimeria.se

Stort tack för i år!

22 december 2020

2020 har varit ett utmanande år, inte minst för vården. Vi på Evimeria vill nu rikta ett varmt tack till alla kunder som arbetat på och anpassat sina verksamheter efter nya tuffa förutsättningar, och dessutom passa på att önska våra användare och partners en riktigt God jul och ett Gott nytt år! 
Trevlig midsommar!

18 juni 2020

Alla vi på Evimeria vill passa på att önska alla våra kunder, partners och kollegor en underbar midsommar och sommar! Förhoppningsvis blir det en välförtjänt andningspaus för alla hjältar inom vården efter en lång och tuff vår. 

Samtidigt vill vi påminna om att vi naturligtvis finns tillgängliga för supportärenden även under semestern.

Ta hand om er!

 

24 mars 2020

It-tjänsteleverantören Evimeria har tecknat ett omfattande avtal med vårdkoncernen Aleris gällande en videotjänst som möjliggör vårdbesök online. Avtalet avser samtliga Aleris mottagningar i Sverige, vilket innebär att många patienter kan få tillgång till vård utan att behöva lämna sina hem.

– Patienter måste kunna genomföra läkarbesök även om det inte finns möjlighet att träffas fysiskt. På grund av den pågående samhällskrisen kommer vi att leverera tjänsten till Aleris redan under mars månad med kraftigt sänka priser och utan startkostnad eller bindningstid. Efterfrågan på videotjänsten för vårdbesök ökar stort bland privata vårdgivare, säger Dennis Höjer, vd på Evimeria.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här!

26 mars 2020

It-tjänsteföretaget Evimeria har beslutat att mer än halvera priset på sin videotjänst för alla privata vårdgivare i Sverige, under hela 2020 eller så länge Covid-19-epidemin pågår, oavsett verksamhetens storlek. Syftet är att hjälpa mottagningar och kliniker att kunna genomföra patientbesök trots rådande begränsningar.

– Vi står inför vad som kanske är den största samhällsutmaningen i modern tid när både vården och samhällets ekonomi utsätts för enorma påfrestningar i arbetet att upprätthålla folkhälsan. Alla måste hjälpas åt att minska smittspridningen och se till att patienter kan träffa sina vårdgivare, säger Dennis Höjer, vd på Evimeria.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här!

Tack för det gångna året!

20 december 2019

Nu ser vi fram emot ett minst lika spännande och roligt 2020! Stort tack även till Läkare utan gränser som räddar liv och lindrar nöd i krig, kriser och katastrofer. Istället för julkappar till kunder och personal har vi valt att bidra till deras viktiga arbete runt om i världen.

Let's talk standards!

28 oktober 2019

Modern e-hälsa handlar inte bara om innovativa lösningar. Sömlös integration och samverkan är andra avgörande faktorer i utvecklandet av journalsystem och digitala vårdtjänster. Vi på Evimeria är ser det därför som självklart att medverka i satsningar som handlar om att arbeta tillsammans för vårdgivarnas bästa.  

Som en del av Vinnova-projektet ”Standards for integration between digital consultation platforms and electronic medical patient records” hölls nyligen ett hackathon på temat integrationer mellan digitala vårdplattformar och journalsystem. Naturligtvis hade vi då representanter på plats i Stockholm.

Väldigt spännande och välarrangerat av Doctrin AB och Stockholms universitet (Institutionen för data- och systemvetenskap). Tack och ses snart igen!

Vitalis 2019 - tack för årets mässa!

31 maj 2019

Årets upplaga av Vitalis, Nordens ledande eHälsomässa, blev en succé. Det är tydligt att den digitala vården och dess relaterade grenar är i en spännande utvecklingsfas, som vi också känner stor stolthet över att vara en del av. 

Under mässans sammanlagt tre dagar besöktes Evimerias monter av många besökare som av olika anledningar var nyfikna på oss, på vårt journalsystem Webdoc och våra övriga tjänster. Befintliga kunder, partners, branschkollegor och nya bekanta – alla bidrog direkt till känslan av att vi just nu befinner oss i ett skifte där integrationer och samarbete är avgörande nycklar till framgång och förändring.

Vi är glada över nyheten att Vitalis 2019 lockade fler utställare och medverkande än någonsin tidigare. Det talar för ett driv och en innovationskraft som är helt nödvändig för att möta behoven som finns inom den moderna vården. I den kulturen hämtar även vi vår inspiration, energi och och vilja att göra skillnad.

Slutligen, stort tack för i år! Nu laddar vi om för en minst lika rolig mässa 2020!

Klicka gärna på videon här bredvid för en tydligare bild av minglet i och kring vår monter! 

15 april 2019

Evimeria har tecknat avtal med den digitala vårdgivaren Doktor.se om leverans av Webdoc journalsystem.

Avtalet mellan Evimeria och Doktor.se motsvarar ett värde på initialt drygt två miljoner SEK per år, med ytterligare möjligheter till tillväxt. I rollen som digital vårdgivare har Doktor.se höga krav på lösningar för kommunikation och integration, vilket i sin tur kräver ett journalsystem med sömlös funktionalitet

– Vi har Sveriges populäraste vårdapp och vill effektivisera svensk sjukvård. Därför har vi fokuserat på att hitta en journalpartner som klarar av att fortsätta utveckla sin produkt i takt med att vår verksamhet förändras, och det gör Evimeria. Vi ser fram emot att komma igång med samarbetet, säger Martin Lindman, VD på Doktor.se.

Enligt Dennis Höjer, VD på Evimeria är det just förhållningssättet till utveckling och förändring som ligger till grund för samarbetet:

– Evimeria är likt Doktor.se en aktör som ser framåt och delar synen på innovation. Att vi nu påbörjar ett samarbete visar att Webdoc är en tjänst som ligger rätt i tiden, i en bransch där digitaliseringen kommer att vara nyckeln för att möta de vårdkrav som Sverige står inför, förklarar han och fortsätter:

– Vi tror att framtidens huvudsakliga framgångsfaktorer är automation och sömlösa integrationer. I det här fallet gör Webdoc det möjligt för Doktor.se att integrera sitt eget gränssnitt för patientmöten, vilket i sin tur eliminerar manuella arbetsmoment och skapar mer tid för kärnverksamheten.

För Evimeria, som är en etablerad leverantör av e-hälsotjänster till fysiska vårdcentraler och vårdgivare inom den privata sektorn, påbörjas nu arbetet med att ta fram en projektplan för implementering av Webdoc journalsystem hos Doktor.se innan sommaren. 

Läs mer här eller klicka på bilden ovan. 

Webdoc - nu inom primärvården i Region Halland!

5 april 2019

Varmt välkomna till familjen säger vi till Säröledens Familjeläkare, som är första vårdcentral i region Halland att välja Webdoc som journalsystem!

Vi är glada och stolta över förtroendet och imponerade av alla positiva och glada användare på plats. Eller som de själva uttryckte de i samband med torsdagens uppstart:

“Det har gått över förväntan idag, alla har varit så engagerade och positiva. Det här kommer att bli bra!”.

Nu kör vi!

HIMSS 2019 - intervju med Evimerias Dennis Höjer

7 mars 2019

Evimeria hade, som redan beskrivits i föregående inlägg, egna representanter på plats i samband med 2019 års upplaga av vårdkonferensen HIMSS i Orlando. 

På plats passade Petra Månsson på  Aurora Innovation på att ställa ett antal frågor till vår VD och säljchef Dennis Höjer, bland annat gällande utvecklingsmöjligheter och utmaningar inom vården just nu. Hur ska man som vårdgivare till exempel förhålla sig till utbudet av journalsystem och digitala vårdtjänster ?

”Tekniken finns ju i många fall redan, men utmaningen ligger i att genomgå själva förändringen. Vi har en kultur idag som vill någonting annat än vad som egentligen behövs. Det behövs en förankring och en genomsyrning där alla är beredda att genomföra den förflyttningen”, förklarar Dennis och betonar att clinical champions är en viktig del i arbetet med att komma vidare inom den digitala transformationen. 

Klicka på videon här bredvid för att se intervjun i sin helhet! 

HIMSS 2019 - Evimeria är naturligtvis på plats

13 februari 2019

Just nu pågår konferensen HIMSS19 i Orlando, och Evimerias egna representanter Dennis och Niclas är på plats för att följa upp senaste nytt inom e-hälsa och digital vård via webbaserade journalsystem, AI och andra lösningar.

HiMSS står för Healthcare Information and Management Systems Society och är en global organisation som arbetar för förbättrad vård via digital information och teknik. Varje år anordnas också HIMSS 19, en konferens som samlar aktörer inom ehälsa från hela världen. Just nu pågår denna bransch i Orlando i USA och Evimeria har självklart representanter på plats, i form av vår VD Dennis Höjer och affärsutvecklare Niclas Hugosson.

Vi arbetar löpande för att kunna erbjuda bästa möjliga ehälsotjänster och för att Webdoc säkert ska motsvara vårdgivarnas behov. Mässor och event som HIMSS19 är då ett bra sätt att kartlägga teknologiska nyheter och trender.  Tillsammans med övriga deltagare i den svenska delegationen tar Niclas och Dennis även del av föreläsningar och diskussioner om bland annat Vision e-hälsa 2025. 

Läs mer om konferensen här: https://www.himssconference.org/

 

Välkommen Malin!

2 januari 2019

 Idag välkomnar vi vår nya kollega Malin Ekblad till Evimeriafamiljen!

Som en del av vårt supportteam kommer Malin framförallt att arbeta med applikationssupport och stötta vårdgivarna  i användandet av våra system och tjänster. 

Liksom kollegorna Inger och Gun-Brith har Malin erfarenhet av arbete inom vården och därmed också stor förståelse för de behov och utmaningar som kan dyka upp under kundernas arbetsdagar.

 

Varmt välkommen till familjen, Malin!

Lösningar inom Ehälsa och journalsystem
Tipp, tapp, tipp, tapp...

21 december 2018

Såhär innan helgerna vill vi passa på och önska er alla en god jul och ett gott nytt år!  Vi vill också tacka för ett händelserikt år och ser fram emot ett minst lika roligt 2019!

Stort tack även till Läkare utan gränser som räddar liv och lindrar nöd i krig, kriser och katastrofer. Istället för julkappar till kunder och personal har vi valt att bidra till deras viktiga arbete runt om i världen.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad, och snart blir det ljusare!

 
Välkommen Inger!

6 november 2018

Evimeria befinner sig i en tillväxtfas, och vi blir allt fler. Nu är vi glada över att kunna berätta 
att vår nya kollega Inger har börjat hos oss. 

Inger kommer närmast från Wästerläkarna och har med sig god insikt och kunskap om hur 
vården fungerar. En stor fördel både för oss och för våra kunder, som Inger ska guida i sin roll 
som applikationssupport.  

Varmt välkommen till familjen, Inger!

Plattform för patientöversikt
Nationell patientöversikt - så funkar det

23 oktober 2018

NPÖ (Nationell patientöversikt) är en digital ehälsotjänst i ropet. Men vad handlar det egentligen om, och vad krävs för att du som vårdgivare ska kunna ansluta dig till systemet? Vi reder ut begreppen.

I grund och botten är tanken med NPÖ att olika vårdgivare ska kunna få tillgång till samma journaler – även om de kommer från olika landsting, kommuner och privata vårdgivare. 

 

Syftet? Bland annat följande: 

  • Ett system för översiktlig och enhetlig medicinsk historik kan underlätta rätt vård, snabbare. 
  • Direkt åtkomst till patientens journal hos andra vårdgivare minskar behovet av resurskrävande administration och andra typer av flaskhalsar.  

 

Okej, men hur fungerar det?  

Översikten och den sammanhållna journalföringen bygger på en plattform där
vårdgivare både delar med sig och tar del av sina patienters journaler. I NPÖ kan man därför vara ansluten som konsument (tillgång till journalinformation) och/eller
producent (visa journalinformation). Dessutom krävs att man som vårdgivare är
behörig, och att patienten gett samtycke till att journalen delas med andra vårdgivare.  

På grund av samtyckeskravet behöver man som vårdgivare ta fram rutiner gällande samtyckeshantering. En viktig del av införandet av NPÖ är också att informera patienter om vad översikten innebär och hur den kan påverka dem. 

Utöver detta ska vårdgivaren skaffa rätt underlag och rutiner gällande behörighet och åtkomst som i sin tur sker via vårdgivarens journalsystem. Om detta görs så kommer NPÖ fungera som just en sammanhängande och standardiserad tjänst för resurseffektiva vårdflöden. 

Tryggt och tillgängligt

En annan viktig aspekt när det kommer till NPÖ är tillgänglighet. Läkare och vårdgivare ska enkelt kunna ta sig vidare till tjänsten som bör integreras direkt i klinikens journalsystem

För oss på Evimeria har detta varit en självklar satsning. NPÖ finns därför som resurs i vårt system, och du som beviljad NPÖ-aktör kan alltid känna dig trygg när du använder Webdoc.  Vill du veta mer mer om NPÖ, dess olika vyer, underliggande tjänster och få inspiration till arbetsmetoder kan du kolla vidare på            http://webbtv.compodium.se/inera/webbinarier/npo/. Här finns ett antal instruktions- och informationsfilmer som beskriver funktionerna och syftet bakom den nationella patientöversikten ytterligare.  

Klicka här för att läsa mer om vårt arbete med NPÖ och andra e-tjänster. 

Tillgänglighet och självbetjäning för alla - en satsning i tiden

5 oktober 2018

Häromdagen presenterades Internetstiftelsens (IIS) årliga rapport “Svenskarna och internet”. Spännande läsning för alla med intresse för webb och digitala trender.

Några av de stora rubrikerna i 2018 års upplaga av undersökningen är att, även om allt fler svenskar idag använder internet allt oftare, så finns det fortfarande en grupp som inte kopplar upp sig dagligen, sällan – eller alls. 

Även om dessa användare är färre nu än tidigare så är risken för att just de råkar ut för digitalt utanförskap högre. Detta eftersom det idag finns tjänster som är helt webbaserade och som denna grupp därför riskerar att gå helt miste om. Framförallt gäller detta målgruppen som är över 65 år.

“Svenskarna och internet 2018” skildrar visserligen inga specifika siffror när det gäller användandet av renodlade ehälsotjänster, men visar att nära nio av tio (88%) internetanvändare tar del av medicinsk information på webben och att 17% gör det varje vecka. Detta är en väsentlig ökning jämfört med 2014 då siffran för hur många som konsumerade sådan information var 67%.

Med tanke på att svenskarna dels blivit mer uppkopplade och dels engagerar sig mer i sin vård så känns det relevant att också erbjuda lättillgängliga och digitala lösningar för högre grad av självbetjäning. Till exempel tjänster som gör det möjligt att boka sina egna vårdtider, fylla i hälsodeklarationer och få snabb konsultation via video- eller meddelandefunktion.

Bara för att den digitala vården utvecklas, effektiviseras och breddas så ska den dock inte ersätta den traditionella vården utan snarare fungera som ett resurseffektivt komplement. Just för att undvika utanförskap. 

Vi på Evimeria arbetar hela tiden för att ta fram bästa möjliga journalsystem och vårdlösningar, både när det gäller på-plats- och distanslösningar. Vi ser tillgänglig vård som en demokratifråga och strävar alltid efter att vara medvetna om både vårdgivarens och vårdtagarens behov i utvecklandet av våra tjänster.

Intresserad av tillgänglighet och självbetjäning? Läs mer om våra tjänster och lösningar som Vårdrummet här!

29 augusti 2018

Evimeria - en av de första tjänsteleverantörerna med Sambi-medlemskap

Ett av vårdens största behov förutom att leverera god vård är också att leverera den patientsäkert. En ledstjärna i Evimeria EMRs utveckling har därför alltid varit att upprätthålla en hög datasäkerhet och att ligga i framkant med nya tekniker för att säkerställa detta.

Som ett steg i det här arbetet var det naturligt för oss, som en av de första tjänsteleverantörerna, att bli godkänd medlem i Sambi. Något som vi nu har blivit, efter omfattande tillitsgranskning.

Men, vad innebär då egentligen Sambi? För att ta det från början: I våra möten med kliniker och kunder framgår ofta ett stort behov av lösningar som samspelar på ett bra sätt. Önskemålen handlar till exempel om en förenklad säkerhet, tillgänglighet och användning och målet är alltid att kunna bedriva ett effektivt vårdarbete.

Samverkansmodell för stabil hantering

Det är dock inte bara vårdgivarna som efterfrågar detta. I kölvattnet av ett växande utbud av eHälsotjänster har frågan också blivit aktuell på nationellt och organisatoriskt plan och i Sverige är det eHälsomyndigheten som driver utvecklandet av en standardiserad teknisk infrastruktur. Detta i form av federationen Sambi (Samverkan för behörighet och 

identitet inom hälsa, vård och omsorg). En federation som vuxit fram i samarbete med Inera och Internetstiftelsen i Sverige (IIS). 

Kortfattat kan Sambi beskrivas som en samlad infrastruktur för stabil hantering av behörigheter, autentisering, identiteter och åtkomsträttigheter. En slags samverkansmodell som består av betrodda parter och medlemmar som alla gått igenom en tillitsgranskning.

Ett kvalitetskvitto

Vi på Evimeria är stolta över att nu vara medlemmar i Sambi och en del av ett mer enhetligt e-hälsoarbete. Det är ett kvitto på att vi levererar stabila och säkra journalsystem och lösningar som rimmar med både de nationella kraven samt vårdgivarnas specifika önskemål. 

Nyfiken på de tekniska och administrativa förändringarna och de nya kraven på en mer standardiserad eHälsa? Läs mer här:

https://www.sambi.se/
https://www.ehalsomyndigheten.se/atkomst/?tab=1
https://ehalsa2025.se/om-e-halsa-2025/

Blogg - Ny kartläggning visar att digitala vårdtjänster skapar ny tillgänglighet

6 augusti 2018

”Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården innebär helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde.”

Så inleds Socialstyrelsens publikation Digitala vårdtjänster riktade till patienter. En kartläggning gjord på uppdrag av regeringen, med syftet att följa upp utbredningen av olika vårdinsatser och huruvida de passar att stöpas i digitalt format eller inte. 

Ett annat mål med utvärderingen har varit att formulera rekommendationer över behandlingar att satsa extra på om man som vårdgivare vill erbjuda digitala vårdtjänster.

Rapporten berör dessutom patienternas upplevelse av digitala vårdtjänster, vilket i det här fallet kategoriseras som tjänster som ”sker genom digital distanskonstakt”. Till exempel via plattformar som video eller meddelandefunktion. 

Följande är en del av det som författarna kommer fram till i rapporten.:

Fler läkarbesök

Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt på kort tid. Mätningen, som genomförts i Region Jönköpings län avslöjar att användningen gått från 13 000 i april 2017 till drygt 35 000 besök ett år senare. 

Det digitala formatet verkar, utifrån detta, vara någonting som patienterna enkelt tar till sig. Något som i sin tur talar för att vården upplevs som tillgänglig men också kan vara en följd av att svenskarna ”anses vara bland de mest digitala i världen”, med tillgång till rätt kunskap samt till mobiltelefoner och andra enheter för överföring av ljud och bild.  

Tjänster med stor bredd
Kartläggningen av privata aktörer visar att de digitala tjänsterna inte bara är användbara verktyg inom primärvård och symptom som allergi, hudsjukdomar och infektioner

utan även i fråga om provtagning och specialiserad vård som exempelvis fysio- eller psykoterapi. 

Kortare väntetid och stärkt tillgänglighet

De viktigaste anledningarna till att de privata aktörerna bestämmer sig för att satsa på ehälsotjänster är att öka tillgängligheten samt för att kunna erbjuda en lösning utan väntetid och utan krav på besök på den faktiska vårdcentralen.

Författarna har tittat närmare på systematiska litteraturöversikter som visar att fördelarna med digitala vårdtjänster inte bara visar sig i teorin utan även rent praktiskt. Det tydligaste exemplet på detta är att väntetiderna för specialistbedömning minskar tack vare denna typen av tjänster.

Uppskattas av patienterna

Patienterna är i allmänhet positivt inställda till den digitala vårdinsatsen, men i rapporten konstateras samtidigt att metoderna för mätning av kvalitet och patientnöjdhet är i behov av utveckling.

Ta del av Socialstyrelsens rapport här för fler detaljer;

 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20984/2018-6-15.pdf .

Är du nyfiken på de möjligheter som digitala vårdtjänster eller journalsystem innebär?

Evimeria erbjuder lösningar, journalsystem och digitala vårdtjänster för dig som vill effektivisera din vård. Kontakta oss redan idag eller läs mer här!

Webdoc har framgångsrikt införts på 17 specialistkliniker i Skåne - såhär genomfördes projektet

26  juni 2018

Vi är stolta över att meddela att projekt Capio Syd, som har omfattat införandet av Webdoc på ett antal Capio-kliniker i Skåne, nu har genomförts. Läs mer om projektets bakgrund och arbetsprocessen här nedanför.

Projekt Capio Syd startade i januari där vi tillsammans bestämde att på bästa sätt införa Webdoc på Capios 17 specialistkliniker i Skåne. Projektledare från båda organisationerna fick i uppgift att genomföra införandet av Evimerias journalsystem och deadline sattes till sista maj.

Administrations- och användarutbildning

Administratörer från de olika klinikerna delades upp i tre grupper om 10-15 personer. Varje grupp fick tre administrationsutbildningar som löpte på under införandetiden. 

Parallellt med administrationsutbildningarna genomfördes användarutbildningar för varje klinik enligt schema, och uppstarter för resp. klinik tillsammans med Capios IT-avdelning och Webdoc-support.

Hög intensitet under april och maj

Första utbildningstillfället var i slutet av januari och första uppstart hölls den 7 mars. Projektet löpte sedan på och var i sin mest intensiva fas i slutet av april och maj, då både administrationsutbildningar för nya grupper, användarutbildningar  samt uppstarter av kliniker pågick om vartannat. Sista utbildningen gick av stapeln den 28 maj. Totalt har vi utbildat ett 30-tal administratörer, cirka 160 användare, 10-tal från it- och ekonomiavdelning i projektet. 

Blogg - Att tänka på i valet av journalssystem:

4 juni 2018

Dags att investera i ett nytt journalsystem? Känns det svårt att komma fram till vilken tjänst som passar bäst?

Inte så konstigt. Många faktorer spelar in och innan man väljer system bör du först och främst titta närmare på de egna behoven. 

Många medarbetare och användare har dessutom specifika önskemål om hur det digitala arbetsflödet ska se ut när systemet väl är igång. För att få en helhetsbild av tjänsten är det alltså viktigt att be utvecklaren/leverantören om en demonstration och genomgång av både gränssnitt och funktionalitet. 

Här nedanför hittar du fler råd och tips inför valet av webbaserat journalsystem:

Mångsidig funktionalitet

De flesta vårdgivare som investerar i ett nytt system för journalhantering har som mål att effektivisera verksamheten. En tjänst som samlar flera funktioner på ett och samma ställe är då ett bra alternativ och gör till exempel att du slipper lägga tid på att klicka dig in och ut ur olika kanaler och plattformar.

Behovsanpassning & lättnavigerat

Alla vårdverksamheter har olika behov. Dels beroende på verksamhetens inriktning och mottagningsutbud, men också beroende på storlek och målgrupp. Om du väljer ett flexibelt och skalbart system kan du anpassa upplägget efter egna önskemål och bygga ut och skala ned journalsystemets integrationsutbud efterhand.

Patientdelaktighet och kontroll

Resurseffektivitet i all ära, men e-hälsa och digitalisering handlar lika mycket om patientdelaktighet, tillgänglighet och kontroll. Ju mer man som patient kan påverka och 

medverka, desto bättre. Ett modernt system bör erbjuda möjligheten att jämföra mottagningar/läkare, boka egna vårdtider, fylla i hälsodeklarationer online och kommunicera direkt med vårdgivare via digitala ehälsotjänster som även omfattar video- och meddelandefunktioner.

Användarvänlig – oavsett kunskapsnivå

Alla känner sig inte bekväma med digitaliserade processer och nya system. Genom att välja en utvecklare som prioriterar god användbarhet och god funktionalitet ökar du sannolikheten för att fler ska känna sig trygga med tjänsten.

Tillgång till support/stöd

Även om du valt ett lättarbetat och flödesanpassat journalsystem så kan det alltid uppstå situationer då du behöver rådgivning och guidning. Anlita därför en samarbetspartner som erbjuder support och som aktivt följer upp er upplevelse av tjänsten. Om du är osäker kan du alltid be om om referenser.

Integritet, säkerhet och certifiering

Användarsäkerhet är ett omtalat begrepp just nu, mycket på grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR. Även sedan tidigare är integritetspolicy och lösningar för säker inloggning viktiga faktorer att vara medveten om när det gäller journalsystem och e-tjänster. Välj alltid certifierade partners och lösningar som säkras av bland annat tvåfaktorsautentisering.

När du väl har hittat rätt journalsystem kommer du märka att du får mer tid över för kärnverksamheten och för dina patienter. En väl värd investering.

Lycka till och kontakta gärna oss på Evimeria för mer information!

Evimeria - stolt sponsor till stiftelsen Aktiv skola

28 maj 2018

För oss på Evimeria är det viktigt att erbjuda säkerhet, integritet och trygghet i anslutning till våra e-tjänster och journalsystem. Vi ser på webben som en avgörande plattform för en tillgänglig och kvalitativ vård, och som en förutsättning för att nya eHälso-lösningar ska utvecklas. Men webben innebär inte bara möjligheter, utan också risker. Bland annat för barn och unga som drabbas av övergrepp och nätpedofili – så kallad grooming. Vi vill vara en del i arbetet mot grooming och stödjer därför stiftelsen Aktiv skola i deras arbete. 

Tack vare information, medvetenhet och uppsikt kan vi komma tillrätta med problemet. Vi kontaktade Aktiv skolas Simon Johansson för mer information om stiftelsen och målet med kampanjen:

Aktiv skola – vilka är ni?

– Vi är en Stiftelse som jobbar med skolfrågor och där barnen är i fokus. Vi vill att skolor kostnadsfritt skall ha möjligheten att få utbildningsmaterial, föreläsningar med mera som rör ämnen som inte är de ordinarie i skolan, det vill säga droger, mobbning, grooming, hälsa och miljö. 

Bakgrunden till kampanjen om grooming?

– Vi startade detta projekt med anledning av problematiken att ett växande antal barn/ungdomar drabbas av nätpedofiler. Skolorna hörde av sig till oss och behövde hjälp att nå barn och föräldrar för att på ett bra sätt kunna informera och häva detta eskalerande problem.

Finns det några sammanhang/tidpunkter då man bör vara särskilt observant? Vilka/varför?

– Dessa förövare håller i oftast till på sociala medier men vi ska absolut inte underskatta spelsajter som kan se väldigt oskyldiga ut men i själva verket gör det enkelt att nässla sig in bland barn och ungdomar. Problemet vi ser nu är att de når även yngre barn, det är en oroväckande utveckling. Som förälder bör man vara väldigt observant vad ens barn är inne på för sidor och spel och sätta sig in mer i barnens internetanvändande.

Läs mer på: https://www.aktivskola.org/ och https://www.facebook.com/aktivskola.org/ och se kampanjfilmen om grooming här.

Vitalis 2018 - stort tack till alla partners, besökare och kollegor!

2 maj 2018

Vitalis 2018 är nu slut för den här gången och vi vill passa på att tacka alla besökare som tittade förbi vår monter under mässans gång. Det är mycket som händer inom eHälsobranschen och vi är stolta över våra samarbeten med kunder och partners som alla strävar efter att erbjuda bästa möjliga lösningar för vårdtagares unikas behov. Tillsammans kan vi erbjuda digitala ehälsotjänster för en mer tillgänglig vård.  

Om du var en av alla dem som talade med oss under Vitalis och som nu är mer nyfiken på vårt journalsystem Webdoc eller Det digitala Vårdrummet skulle kunna innebära för din verksamhet så är du naturligtvis varmt välkommen att kontakta oss på mail [email protected] eller tel. nr +46 (0) 31 718 14 00. Fler bilder från mässan och från vår monter ser du här nedanför.

Produktpresentation: Vårdrummet

24 april 2018

Vårdrummet är en kommunikationsplattform för vårdgivare som vill underlätta digital journalföring, minska administrationen och öppna upp nya kommunikationsvägar till sina patienter. 

Tack vare journalsystemets sömlösa integration kan både vårdgivare och patient dessutom få tillgång till nya tjänster. Integrationslösningarna kan enkelt överblickas och hanteras via SMS-notiser från vårdgivaren och/eller vårdgivarens hemsida. 

Hela plattformen och dess funktionalitet är uppbyggd för den aktuella vårdgivarens processer. För att garantera hög säkerhet och integritet så autentiserar Vårdrummet alltid säkert med hjälp av SITHs & mobilt BankID. Tjänsten är också framtagen för att stötta både fysisk och virtuell verksamhet.

Vårdrummet kan idag erbjuda följande funktioner:

Videobesök

Att starta ett videosamtal med en patient har aldrig varit enklare. Öppna patienten i ditt journalsystem på nätet och starta sedan videosamtalet med två enkla klick. Patienten kan ansluta via dator, surfplatta och telefon direkt från vårdgivarens hemsida eller via utskickat påminnelse-SMS. 

I samband med bland annat återbesök via video kan du enkelt dela med dig av din skärm för att gemensamt med din patient gå igenom exempelvis provresultat.

Webtidbok

Vårdrummet erbjuder en webtidbok med stora möjligheter. Du kan publicera en publik webtidbok direkt på din hemsida där utvalda tider visas upp baserat på det regelverk du själv bygger upp. Webtidboken kan även hantera alla era ombokningar automatiskt. För att styra vilka patienter som ska kunna komma åt att boka återbesökstider kan ni antingen skicka ut koder eller låta patienten logga in via BankID.

Webblanketter

En hälsodeklaration behöver inte längre innebära ett tidsödande moment. Via Vårdrummet är det tvärtom enkelt att koppla samman en digital version av hälsodeklarationen direkt med ditt journalsystem.

Skapa en dynamisk blankett, skicka ut en länk i påminnelse-SMS:et inför besöket. När patienten klickar på länken får de logga in med mobilt BankID och fylla i informationen. Sedan skickas den direkt in i journalsystemet på förvald dokumenttyp och rätt patient.

Meddelande

Vi kan erbjuda en säker möjlighet för både patient och vårdgivare att kommunicera via funktionen meddelande. Detta innebär att både vårdgivare och patient kan känna sig trygga med att rätt personer läser informationen och innebär att de nya GDPR-direktiven efterlevs. Kontakta [email protected] för mer information.

Apptix ASA förvärvar samtliga aktier i Evimeria EMR AB

20 april 2018

Läs mer här!

Träffa oss på Vitalis 2018

20 april 2018

Evimeria medverkar på Vitalis, eHälsomässan som går av stapeln 24-26 april på Svenska Mässan i Göteborg. Tillsammans med 4500 branschkollegor och experter inom eHälsa kommer vi att mingla runt bland besökarna och finnas tillgängliga för alla som vill veta mer om Webdoc, Vårdrummet eller andra av våra tjänster.  

Ta chansen att få en tydligare bild av de många fördelarna med ett skalbart journalsystem på nätet och andra lösningar. Du hittar oss i monter B00:01 som ligger precis vid ingången till stora mässhallen. Vi är på plats under mässans samtliga dagar. Besök gärna vår Facebook-sida för mer information.Välkommen!


Capio Sverige tecknar ramavtal kring Webdoc

Capio Sverige har tecknat ett ramavtal kring Evimerias journalsystem Webdoc.  Först ut att avropa Webdoc är Capios specialistkliniker i Skåne och Capios 
primärvårdskliniker i Västra Götalandsregionen. 

Sedan tidigare använder Capio GO, Globen Ögonklinik och Capio Läkarhus journalsystemet Webdoc för sina verksamheter. Även delar av Capio Rehab använder idag Webdoc, och nu följer alltså ytterligare kliniker i samma fotspår.  

– I vår behovsanalys ingår möjligheten att kunna vara med och ta aktiv del i journalsystemets utveckling. Det har även varit viktigt att hitta en leverantör som jobbar såväl innovativt som med stor lyhördhet för verksamhetens behov. Utvärderingen har visat att Webdoc tillgodoser dessa krav. Vi ser fram emot att få en modernare lösning som möjliggör utveckling och digitalisering i de verksamheter som berörs, konstaterar Victoria Bohlin, CIO för Capio Group.  

Även Evimerias VD Jesper Jannerberg ser det kundnära och flexibla arbetssättet som  betydelsefullt i  samarbetet med Capio Sverige: 

– Webdoc har alltid utvecklats i nära samarbete med vården, det är en mycket central del för oss. Vidare tror jag att Capio värdesätter vår lyhördhet och vilja att tillsammans med olika parter hitta en optimal lösning, säger han och tillägger att avtalet även innebär flera fördelar för Evimeria som leverantör: 

– Att Evimeria tecknar avtal med Capio är viktigt ur två perspektiv. Naturligtvis rent ekonomiskt, det en stor och betydelsefull affär för oss. Men lika viktigt är det att en aktör som Capio väljer Webdoc och Evimeria som samarbetspartner. Självklart skapar
denna typ av affär nya möjligheter för oss. Det ställer också krav på oss som leverantör och hjälper oss att hela tiden förbättra och förfina leveransen av journalsystem och andra digitala vårdtjänster.