Vill du veta mer?
Kontakta oss så berättar vi mer om vårt journalsystem, och de webbaserade funktioner som gör att Webdoc är enkelt att använda.

Telefon & Email

+46 (0) 31 718 14 00
[email protected]

Support

+46 (0) 31 718 14 10
[email protected]

Adress

Evimeria EMR AB

Nellickevägen 20

412 63 GÖTEBORG

Tack för att du visar intresse för Evimeria och våra tjänster!

Vid användning av kontaktformuläret här ovanför samtycker du till att dina person-uppgifter registreras i vår interna databas för företags- och personuppgifter. Uppgifterna samlas och används för att underlätta information och administration av Evimerias digitala tjänster för vården, samt i syfte att förmedla våra produkter. 

Du kan alltid återkalla ditt samtycke gällande vår hantering av personuppgifter, antingen genom att kontakta oss direkt eller genom att fylla i formuläret här på sidan. Naturligtvis är du också välkommen att ställa frågor som rör vår kunddatabas eller registrering av uppgifter. Kontaktuppgifter hittar du i anslutning till formuläret.

Evimeria kommer att behålla era uppgifter så länge du/ni är befintlig kund hos oss. Därefter kan de sparas som en följd av olika lagkrav, till exempel bokföringslagen. När tiden för hur länge uppgifterna ska bevaras har löpt ut kommer de att raderas. Om du/ni inte är avtalskund raderas informationen efter att ditt ärende avslutats.

 Evimeria EMR AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter som samlas in i samband med användning av detta kontaktformulär. En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter som förekommer i vår databas. Skicka då in din undertecknade begäran till Evimeria EMR AB.

Anser du att en uppgift om dig/er är felaktig eller missvisande?
Hör då av dig till oss så fort som möjligt. Om du upplever att vi hanterat dina uppgifter på ett felaktigt sätt kan du också kontakta Datainspektionen ([email protected]).

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling relaterat till detta formulär är samtycke, och all behandling av personuppgifter i formuläret sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.