Vi är återförsäljare av

LabPortalen

Vi är sedan länge samarbetspartners med InfoSolutions som med tjänsten LabPortalen gör det enkelt att skicka
e-remisser till alla anslutna röntgenmottagningar och laboratorium. Svaren visas direkt i journalsystemet.

Medspeech

Medspeech är en dikteringsmotor framtagen av Conscriptor. Programmet möjliggör digital diktering och är integrerat med användarna i Webdoc. Via Medspeech Air kan du också diktera direkt via en app i din smartphone (iPhone/Android).

qCruncher

qCruncher incheckningsterminal underlättar flödet i väntrummet genom digital incheckning, betalning och köhantering. Tjänsten hanterar frikort samt åldersbaserade besök och skiljer på listade/olistade patienter, utifrån uppgifter i Webdoc journalsystem.

LabToWellness

LabToWellness omvandlar insamling av medicinska data till visuellt lättöverskådliga rapporter som enkelt kan anpassas efter personliga önskemål. Tjänsten passar t.ex. utmärkt för vårdgivare som vill presentera labsvar på ett bättre sätt.

Fluency Direct

Fluency Direct är ett alternativ till traditionell diktering och en lösning för tal-till-text som effektiviserar journalskrivningen genom diktering från diktafon direkt till utskriven text i datorn. Evimeria återförsäljer Fluency Direct i samarbete med Conscriptor.

Våra integratörer

Healo

Healo sammanlänkar och suddar ut gränsen mellan digital och fysisk vård. Genom Healos plattform kan vårdgivare träffa, monitorera samt vårda patienter över tid. Allt förpackat i ett användarvänligt gränssnitt.

Doctrin

Doctrins vårdplattform länkar samman fysisk och digital vård och ger smidig åtkomst till patientens sjukdomshistoria. Detta underlättar i sin tur arbetet med behandling, prioritering och uppföljning.

Kuralink

Kuralink är en plattform för försäkringsbolag och kliniker som vill minska sin administration.Tjänsten möjliggör patientkommunikation online och b.la. journaler, remisser, behandlingsplaner kan skickas digitalt.

Mobilus

Mobilus Professional är en tjänst för vårdgivare med inriktning mot rehabilitering och träning. Programmet ger tillgång till ett omfattande övningsbibliotek och gör det lätt att ta fram individuellt anpassade träningsprogram.

Aurora TeleQ

Molnbaserad kommunikationslösning som förbättrar vårdens tillgänglighet och service via växeloberoende kötjänster. För bättre arbetsflöden med tid över för förberedelse och dokumentation.

Welch Allyn

Integrationen till Welch Allyns EKG-, spirometri- och blodtrycksprogram installeras enkelt på användarens dator och vid användning görs ett uthopp från Webdoc. Resultatet av mätningen hamnar sedan direkt i patientens journal och blir då tillgänglig för användare utan Welch Allyn-licens.

Orbit

Orbit är ett IT-system för operationsplanering som även underlättar schamläggning, uppföljning och kommunikation mellan olika parter inom operationsverksamheten. Alla involverade aktörer kan följa process och status samt enkelt hämta ut statistik ekonomiska underlag.

Melin Medical

Melin Medical erbjuder terminallösningar som minskar administationen och frigör tid för vårdpersonal. Detta genom självbetjänad betalning och incheckning samt inbyggd fakturering som hanterar utskrift och registrering av faktura. Lösning för köhantering finns tillgänglig som tilläggstjänst.

CarePlatform

CarePlatform är en plattform för digitala vårdmöten. Plattformen möjliggör vårdmöten via video och chatt med säker inloggning via BankID. Tack vare integration med Webdoc slipper man tidskrävande dubbeladministration vid bokning.

Gnosco Dermicus

Gnoscos plattform Dermicus är en telemedicinsk lösning som underlättar arbetet med att identifiera hudförändringar, hudåkommor och sår. Dermicus funktionalitet är framtagen för att möta kraven inom multidisciplinära samarbeten.

Fortnox

Hantera kontering, fakturering, och rapportering smidigt via Fortnox. En molnbaserad plattform som erbjuder ett brett funktionsutbud och automatiserade lösningar inom administration och finansiering.

Öppet API

Öppet API ger bred åtkomst till ett skalbart utbud av integrationer inom en och samma plattform - för alla! Alltid enkel installation, och säkert via RESTful API med OAUTH2-autentisiering. Kontakta oss för mer information!

Nationella integrationer

E-recept

E-recept gör att recept kan skickas direkt till alla apotek i Sverige via den nationella receptdatabasen. Funktionen är integrerad mot SIL, FASS och Janusmed (SLL och VGR).

NPÖ

NPÖ möjliggör en tydlig och enhetlig bild av patientens hälsa och vårdinstanser även i andra regioner. Webdoc är ansluten som både konsument och producent till NPÖ.

1177 Journalen

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för patienter att läsa hela eller delar av sina journaler. Syftet är ökad transparens och optimerad uppföljning .

Webcert

Ineras tjänst Webcert är gör det möjligt för dig som vårdgiare att skapa och skicka intyg på elektronisk väg, till exempelvis Försäkringskassan.

E-frikort

eFrikort förenklar kontroll av frikorts- och patientregistrering till högkostnadsskyddet. Den sömlösa integrationen gäller CGI:s lösning för e-frikort.