Capio Sverige tecknar ramavtal med Evimeria

Capio Sverige har tecknat ett ramavtal med Evimeria kring journalsystemet Webdoc.

Först ut att avropa Webdoc är Capios specialistkliniker i Skåne och Capios primärvårdskliniker i Västra Götalandsregionen. 

Sedan tidigare använder Capio GO, Globen Ögonklinik och Capio Läkarhus Webdoc för sina verksamheter. Även delar av Capio Rehab nyttjar Webdoc och andra av våra digitala vårdtjänster.

I och med detta sållar sig Capio Sverige till skaran av ungefär 250 svenska vårdaktörer som hittills valt att ansluta sig till Webdoc. Systemets flexibla och mångsidiga funktionalitet är en viktig fördel för många av Capios kliniker som har specifika arbetssätt och rutiner vad gäller exempelvis vårdavtal, privata patienter, företagshälsovård och försäkringsbolag. 

"Vi behövde en partner som förstod vår organisation och vårt specifika behov. Det finns stränga lagstadgade krav kring patientupplysningar och vi måste säkerställa att både leverantör och system kan hantera detta. Hos Evimeria hittade vi allt detta; deras plattform gav oss den säkerhet och flexibilitet som vi behöver. Vi har daglig kontakt och månatliga uppföljningsmöten."
Wictor Winsnes
IT-chef, Carlanderska
"Vi har behövt lägga minimala resurser för att genomföra bytet, vanligtvis behöver det läggas ner veckor med hårt arbete. Vi har inte haft den upplevelsen och är positivt överraskade över hur lite frågor som kommit från personalen."
Erik Andersson
Områdeschef, Bräcke Diakoni
Effektivitet

Flexibilitet

Användbarhet