Ett större perspektiv

Vi på Evimeria vill leda utvecklingen av digitala vårdtjänster och integrerade vårdinformationssystem och arbetar medvetet och strukturerat efter tydligt uppsatta mål.

Vi ser samtidigt många fördelar med intern och extern samverkan. Med omtanke och personligt engagemang hjälper vi varandra, våra samarbetspartners och kunder till en bra affär så att de blir nöjda. Tack vare detta formas starka och lojala relationer som vi har stor nytta av i allt vi gör.

Samarbete för effektiva flöden

Vi är också övertygade om att externa integration med andra system och funktioner kommer att spela ännu större roll framöver. Rätt samarbeten gör det då lättare att fokusera på det man är duktig på, samtidigt som  det sömlösa upplägget säkerställer att informationen flödar på ett effektivt och säkert sätt. Kontakta oss gärna för mer information!

Varför integrationer?

Inom hälso- och sjukvården krävs det samarbete med många intressenter, och det är mycket tack vare våra partners som vi kan leverera ett så dynamiskt journalsystem som Webdoc. Vår policy när det gäller samarbetspartners är att nyttan för våra kunder ska styra vem vi samarbetar med.
På grund av detta  tecknar vi ogärna exklusivitetsavtal med någon specifik leverantör. Här nedanför hittar du exempel på några av våra partners. 

Några av våra samarbetspartners

Conscriptor

InfoSolutions

Welch Allyn

PC PAL