Webdoc

Ett webbaserat journalsystem för vården och aktörer som eftersträvar effektiva och smidiga flöden. Webdoc minimerar risken för kostsamma, tidsödande flaskhalsar och gör det lättare att fokusera på kärnverksamheten.

Journalsystem och kommuniktion

Vårdrummet

Mötesplats och plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter på säkra sätt, via video eller meddelandefunktion. Resurseffektivt verktyg som bidrar till transparens och tillgänglighet - för framtida vårdbehov. ​

Konsulting

Webdoc samspelar med olika integrationer och affärssystem. Systemet hanterar kassor, fakturering, kontering samt produktionsrapporter. En lösning för moderna, komplexa behov och med många möjligheter. ​ ​

Glad sommar!

Alla vi på Evimeria vill passa på att önska alla våra kunder, partners och kollegor en underbar sommar! Förhoppningsvis blir det en välförtjänt andningspaus för alla hjältar inom vården efter en lång och tuff vår.

Samtidigt vill vi påminna om att vi naturligtvis finns tillgängliga för supportärenden även under semestern.

Ta hand om er!

NYHET: Digitala frågeformulär – låt patienten fylla i sin egen journal

1.

Patienten länkas till ett av vårdgivarens fördefinierade frågeformulär, via SMS eller vårdgivarens hemsida. Patienten loggar in med mobilt bank-id, svarar på frågorna och skickar in formuläret.

2.

När vårdgivaren öppnar en ny journal finns patientens svar tillgängliga att hämta in på respektive förvalt sökord. Patienten behöver alltså inte besvara samma frågor igen, och svaren ligger utskrivna i journalmallen i Webdoc, vilket sparar mängder av tid.

3.

Statistik för alla insamlade svar på frågeformulären finns nu att hämta i Vårdrummet. En kopia av varje inskickat formulär finns också sparad som pdf-dokument i respektive patients journal i Webdoc

PRESSRELEASE 2020-05-13: Consensus investerar i Carasent ASA

Consensus har, genom Småbolagsfonden och Sverigefonden, förvärvat 1,2 miljoner aktier i Carasent ASA. Investeringen motsvarar 3% av röster och kapital och gör fonderna till en av bolagets tio största ägare.

Consensus inriktar sig till stor del på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna som normalt inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen syftar till att finna bolag med den relativt ovanliga kombinationen av låg värdering och starka tillväxtsiffror.

– Vi har följt Carasent ASA och dotterbolaget Evimeria EMR AB under en period och de uppfyller våra kriterier med bland annat lönsam, hög tillväxt och en attraktiv affärsmodell på en konjunkturokänslig marknad i strukturell förändring där digitalisering är en stark drivkraft, säger Anders Wright, förvaltningsansvarig på Consensus.

Evimeria EMR AB, som utvecklar och levererar digitala e-hälsotjänster, har de sista åren haft en genomsnittlig tillväxt på 40% per år och har idag över 400 kliniker som kunder på den privata hälso- och sjukvårdsmarknaden i Sverige. 

Produkter och tjänster levereras som en SaaS-tjänst med en hög andel repeterbara intäkter. Strategin framåt bygger på tre nyckelfundament i form av geografisk expansion, nya marknadssegment och ett utökat produkt- och tjänsteutbud.

– Det är ett gott betyg till verksamheten att en av de mest framgångsrika småbolagsfonderna väljer att investera i bolaget, kommenterar Johan Lindqvist, styrelseordförande i Carasent ASA.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Lindqvist, Styrelseordförande Carasent ASA
Telefon: +46 733 550935

 

Om Carasent ASA:

Carasent (tidigare Apptix ASA) grundades 1997 och var tidigare moderbolag till Apptix Inc. År 2017 togs beslut om att dra sig tillbaka från den amerikanska marknaden och i maj 2018 förvärvade Apptix ASA, nu Carasent, Evimeria EMR AB. Ett svensk bolag som utvecklar och levererar journalsystem samt relaterade digitala eHälso-tjänster till den nordiska hälso- och sjukvården.

Carasent ASA är ett aktiebolag noterat på Oslo Børs.

 

Covid-19 – Det här gör vi

Spridningen av Covid-19 har resulterat i en orolig och utmanande samhällssituation. Som leverantör av journalsystem och digitala tjänster för vården vill vi underlätta för alla vårdgivare och verksamheter som nu arbetar hårt för att hantera den tuffa belastningen.

Detta gör vi konkret genom att erbjuda snabb uppkoppling och åtkomst till digitala videomöten via plattformen Vårdrummet, utan uppstartskostnad och bindningstid under hela 2020, eller så länge Covid-19-epidemin pågår.

Inom ramarna för erbjudandet, som dels vänder sig till våra befintliga kunder men
även till vårdgivare inom Sverige som inte använt våra tjänster tidigare, gäller

 också lägsta möjliga samtalskostnad.

Utöver detta så påverkar det unika läget våra egna rutiner och förhållningssätt, även gentemot kunder, användare och partners. För att inte utsätta mottagningarna för ytterligare belastning, stress eller smittorisk så undviker vi, så långt det är möjligt, fysiska möten och väljer istället videomöten och digitala utbildningar via länk.


Läs mer 
här eller kontakta oss direkt för mer information och/eller intresseanmälan: [email protected]

Nu lanserar vi värdegrund och ny logotype!
31 oktober 2019

Evimeria är mitt uppe i en häftig tillväxtresa där mycket hänt på kort tid. Vi är glada och stolta över utvecklingen, men värnar lika mycket om engagemanget som varit kärnan i företaget sedan starten. Målet är att bidra med innovation som driver den digitala vården framåt, och samtidigt finnas nära till hands för våra kunder och partners. Stora som små, nya som gamla.

Vi är övertygade om att framgången kommer inifrån. Från medarbetarna själva. För att säkerställa en positiv utveckling för Evimeria framöver har vi tillsammans formulerat grunden till det som nu är våra värdeord. En slags filosofi att luta sig mot, med utgångspunkt i vad som redan nu utmärker oss och vårt arbete.

Värdeorden har också fungerat som underlag till vår nya logotype och grafiska profil. Vi vill tala klarspråk i alla led och det kändes därför självklart att hitta ett uttryck som rimmar med Evimerias uttalade värderingar och mål. Lanseringen kommer att ske löpande under hösten, med start på bland annat evimeria.se och sociala kanaler.

Hoppas ni gillar resultatet lika mycket som vi! Mer information om oss och om hur vi jobbar hittar du här!

Evimerias värdegrund:

 • Vi är lyhörda. Genom att vara lyhörda och genom att våga utmana utvecklar vi de bästa lösningarna för vården nu och i framtiden.
 • Vi tror på jämställdhet och allas lika värde. Evimerias affärsmodell bygger på våra kunders, partners och medarbetarnas inflytande. Vi är övertygade om att en sund organisation bygger på delaktighet och välmående – inifrån och ut.
 • Vi är innovativa. För oss handlar innovation om framåtanda, förändringsvilja, driv och målmedvetenhet. Vi är stolta över företagets utveckling och strävar efter att ta vårdsektorn till nya nivåer.
 • Vi är engagerade. Vi engagerar oss aktivt i våra kunder och partners; i varandra och i företaget. Detta ger en bred förståelse för branschens behov och motiverar oss att utveckla digitaliseringen av vården.
 • Vi är ärliga. Vi värnar om att ha en ärlig dialog med kunder, medarbetare och leverantörer. Ärlighet ger trovärdighet och lägger grunden för en prestigelös förbättringskultur.

qCruncher incheckningsterminal kombinerar hantering av incheckning, betalning, frikortskontroll, ev listningskontroll (VGR) och drop in-bokning med ett komplett kölappssystem.

Terminalen, som supporteras och återförsäljs av Evimeria, integrerar sömlöst med Webdoc och optimerar hanteringen av vanliga receptionsärenden. I praktiken innebär detta mellan 50-70 procent av alla ärenden, vilket innebär att personalen kan omfördela tid till ärenden som måste handläggas manuellt.

Hur funkar det? qCrunchers incheckningsterminal fungerar för alla typer av vårdgivare och gör det enkelt för patienter med förbokade besök att checka in och betala via den tryckkänsliga skärmen, som även kan köras helt beröringsfritt.Terminalen hanterar bland annat åldersbaserade gratisbesök och frikort, utifrån uppgifter i Webdoc. Förutom det hanterar den betalningar i e-frikorts-integrationen (CGI).Systemet skiljer på listade och olistade patienter och kan användas för att boka upp besök hos öppen mottagning (drop-in). I nästa steg bokas och checkas patienten in, för att avslutningsvis betala via terminalen. 

För övriga frågor genererar qCruncher en kölapp till receptionen. Den inbyggda funktionaliteten för nummerlappar minskar behovet av ytterligare kösystem. Incheckningsterminalen inkluderar även inbyggd funktionalitet för nummerlappar. Detta minskar behovet av ytterligare kösystem och för enkel scanning skrivs patientens personnummer ut som streckkod på nummerlappen. Kvittot ger också tydliga hänvisningar till patienten om att ta plats i väntrummet.

Låter detta intressant? Vill du veta mer? Klicka på bilden intill eller kontakta oss direkt för mer information!

Mail: [email protected]

PRESSMEDDELANDE: Evimeria i miljonavtal med Doktor.se
15 april 2019

Evimeria har tecknat avtal med den digitala vårdgivaren Doktor.se om leverans av journalsystemet Webdoc.

Avtalet mellan Evimeria och Doktor.se motsvarar ett värde på initialt drygt två miljoner SEK per år, med ytterligare möjligheter till tillväxt. I rollen som digital vårdgivare har Doktor.se höga krav på lösningar för kommunikation och integration, vilket i sin tur kräver ett journalsystem med sömlös funktionalitet

Vi har Sveriges populäraste vårdapp och vill effektivisera svensk sjukvård. Därför har vi fokuserat på att hitta en journalpartner som klarar av att fortsätta utveckla sin produkt i takt med att vår verksamhet förändras, och det gör Evimeria. Vi ser fram emot att komma igång med samarbetet, säger Martin Lindman, VD på Doktor.se.

Enligt Dennis Höjer, VD på Evimeria är det just förhållningssättet till utveckling och förändring som ligger till grund för samarbetet:

– Evimeria är likt Doktor.se en aktör som ser framåt och delar synen på innovation. Att vi nu påbörjar ett samarbete visar att Webdoc är en tjänst som ligger rätt i tiden, i en bransch där digitaliseringen kommer att vara nyckeln för att möta de vårdkrav som Sverige står inför, förklarar han och fortsätter:

Vi tror att framtidens huvudsakliga framgångsfaktorer är automation och sömlösa integrationer. I det här fallet gör Webdoc det möjligt för Doktor.se att integrera sitt eget gränssnitt för patientmöten, vilket i sin tur eliminerar manuella arbetsmoment och skapar mer tid för kärnverksamheten.

För Evimeria, som är en etablerad leverantör av e-hälsotjänster till fysiska vårdcentraler och vårdgivare inom den privata sektorn, påbörjas nu arbetet med att ta fram en projektplan för implementering av journalsystemet hos Doktor.se innan sommaren. 

Läs mer här eller klicka på bilden ovan. 

Självbetjäning - för en modern, skalbar och säker ankomstupplevelse i vården

Självbetjäning för patienter är ett givet inslag i modern, effektiv sjukvård.

En mobiltelefon utrustad med BankID, Swish och kamera. I kombination med mottagningens QR-kod som i olika steg guidar vårdtagaren till aktuella bokningar och betalning. 

Det är allt som krävs för att era patienter ska slippa långa kassaköer, och för att ni som vårdgivare i förlängningen ska optimera er administration. 

Självbetjäning är enkelt att integrera med kassafunktionalitet och journalsystem och fungerar med både Android och iOS. Tjänstens layout och gränssnitt, alltså hur den ser ut och kommunicerar med patienten, kan också anpassas efter era specifika behov och önskemål. 

Låter detta intressant? Prova utan bindningstid redan idag! Vill du veta mer om hur vår självbetjäning fungerar kan du också klicka på bilden intill eller kontakta oss direkt för en detaljerad demonstration!

Mail: [email protected]

Klicka på bilden för PDF-version
Lösningar och journalsystem som klarar unika behov

Vi på Evimeria är stolta utvecklare av Webdoc journalsystem och erbjuder flexibla lösningar som möter den moderna hälso-  och sjukvårdens unika förutsättningar. Systemets skalbarhet och möjlighet till påbyggnad via olika integrationer matchar även de specifika behoven inom företagshälsovården

WebDoc och Vårdrummet är digitala vårdtjänster som kan skräddarsys efter olika behov. Anpassningarna görs i samband med uppstart, och användare med administratörsrättigheter kan även bygga ut systemet efter implementering. 

Eftersom våra systemlösningar utvecklas med hjälp av referensgrupp vet vi med säkerhet att de motsvarar branschens önskemål när det kommer till ehälsotjänster.

För ytterligare inblick i kundernas vardag åker vår supportpersonal ut på regelbundna kundbesök och är också involverade i uppstarten av klinikernas journalsystem. Vårt mål är att arbeta kundnära och vår inhouse-support tar sig även an ärenden som rör externa systemintegrationer

Vårdsektorn befinner sig i en föränderlig fas, och digitaliseringen innebär ny tillgänglighet och fördelar för både patient och vårdgivare. På många sätt har det blivit lättare att kontakta och kommunicera med läkare och andra vårdresurser via exempelvis video och meddelandefunktioner, och tack vare webbaserade bokningssystem är det möjligt för patienten själv att boka in sina läkarbesök. 

Tack vare de nya digitala e-tjänsterna sparar även mottagningarna in på värdefulla resurser. Detta underlättar för aktörer som vill förbättra kärnverksamheten snarare än att underhålla de administrativa bitarna.  

Hur vet man vilken typ av e-tjänster och system som passar den egna  organisationen? Vi hjälper till med kartläggning och analys av ert arbete och lägger upp vårt erbjudande efter det. 

Kontakta oss gärna för mer information eller för demonstration av Webdoc journalsystem och andra av våra tjänster.  

 • Behovsanalys
 • Demonstration
 • Offert/avtal
 • Djupanalys
 • Utbildning
 • Leverans

Steg för steg - så här arbetar vi:

Du vet väl att vi finns på Facebook? Gilla oss där för mer information om Evimeria, våra olika tjänster och projekt inom ehälsa.
Om du är nyfiken på oss som arbetsgivare hittar du också användbar information där och om vi arrangerar ett
event av något slag är det alltid på Facebook vi meddelar det först, liksom här på hemsidan. 

Klicka här för att omdirigeras till vår FB-sida.

I det fall som du vill veta mer om vår verksamhet kan du också läsa mer här eller kontakta oss direkt. 

Vi återkopplar så fort vi kan!

Steg för steg - så här arbetar vi: