WebDoc

WebDoc är ett webbaserat journalsystem för vårdaktörer som eftersträvar effektiva och smidiga flöden.

En lösning som minimerar risken för kostsamma, tidsödande flaskhalsar och som gör det lättare att fokusera på kärnverksamheten.

vrummet
Vårdrummet

Mötesplats och plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter på nya, säkra sätt - via video eller chat.

Vårdrummet är ett mycket resurseffektivt verktyg som bidrar till mer transparens och tillgänglighet, Framtagen för att matcha framtida vårdbehov.

konsulting
Konsulting

WebDoc är en skalbar lösning som fungerar med olika integrationer och affärssystem. Systemet hanterar flera kassor, fakturering, kontering samt produktionsrapporter.

Ett modernt upplägg för moderna, komplexa behov och med många möjligheter.

Kundnära och komplett lösning

Vi på Evimeria är stolta över våra moderna och flexibla tjänster, alla framtagna för att matcha behoven hos den moderna hälso- och sjukvården. 

WebDoc och Vårdrummet är dynamiska lösningar som kan skräddarsys efter olika digitala tjänster och behov. Anpassningarna görs i samband med införandet, och användare med administratörsrättigheter kan även bygga ut systemet efter implementering. 

Eftersom våra systemlösningar utvecklas med hjälp av referensgrupp vet vi också att de motsvarar branschens önskemål. 

För ytterligare inblick i kundernas förutsättningar och behov åker vår supportpersonal ut på regelbundna kundbesök och är aktivt involverade i uppstarten av nya kunder. Vårt mål är att arbeta kundnära i alla lägen och vår inhouse-support tar sig även an ärenden som rör externa integrationer. 

Steg för steg - så här arbetar vi:

  • Behovsanalys
  • Offert/Avtal
  • Demonstration
  • Överlämning
  • Djuplodande analys
  • Utbildning