Webdoc - modernt journalsystem
Webdoc

Ett webbaserat journalsystem för vården och aktörer som eftersträvar effektiva och smidiga flöden.

Webdoc minimerar risken för kostsamma,
tidsödande flaskhalsar och gör det lättare att
fokusera på kärnverksamheten.

Vårdrummet

Mötesplats och plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter på säkra sätt,
via video eller chat.

Resurseffektivt verktyg som bidrar till transparens och tillgänglighet - för framtida vårdbehov.

Konsulting

Webdoc samspelar med olika integrationer och affärssystem. Systemet hanterar kassor, fakturering, kontering samt produktionsrapporter.

En lösning för moderna, komplexa behov och med
många möjligheter.

Kundnära och komplett erbjudande för unika behov

Vi på Evimeria är stolta utvecklare  av journalsystem i Sverige och erbjuder flexibla lösningar som möter den moderna hälso-  och sjukvårdens unika förutsättningar. 

WebDoc och Vårdrummet är digitala vårdtjänster som kan skräddarsys efter olika behov. Anpassningarna görs i samband med uppstart, och användare med administratörsrättigheter kan även bygga ut systemet efter implementering. 

Eftersom våra systemlösningar utvecklas med hjälp av referensgrupp vet vi med säkerhet att de motsvarar branschens önskemål. 

För ytterligare inblick i kundernas vardag åker vår supportpersonal ut på regelbundna kundbesök och är också involverade i uppstarten av systemen. Vårt mål är att arbeta kundnära och vår inhouse-support tar sig även an ärenden som rör externa systemintegrationer

E-hälsotjänster - en genväg till resursstark vård

Implementering av ett nytt webbaserat journalsystem kan av vissa upplevas som stressande. Vi är väl medvetna om detta och har lagt mycket tid på att utforma en kundnära process som genomgående fokuserar på användbarhet. 

Med våra utbildare som guider kan användarna på så sätt lära känna systemets olika funktioner i olika steg och i egen takt.  

Om du som vårdgivare fortfarande känner dig osäker på vad en digitaliserad verksamhet kan innebära för just din vårdcentral eller mottagning är du välkommen att kontakta oss. 

Vi tror på en mer tillgänglig vård för alla och är övertygade om att e-hälsotjänster och IT i vården är effektiva vägar till utvecklade och resursstarka flöden. 

Dags för något nytt? Vi söker applikationskonsult

 Läs mer här eller kontakta oss om du har frågor om den aktuella tjänsten.

Steg för steg - så här arbetar vi:

  • Behovsanalys
  • Demonstration
  • Offert/avtal
  • Djupanalys
  • Utbildning
  • Överlämning