Webdoc - modernt journalsystem
Webdoc

Ett webbaserat journalsystem för vården och aktörer
som eftersträvar effektiva och smidiga flöden.

Webdoc minimerar risken för kostsamma,
tidsödande flaskhalsar och gör det lättare att
fokusera på kärnverksamheten.

Journalsystem och kommuniktion
Vårdrummet

Mötesplats och plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter på säkra sätt,
via video eller chat.

Resurseffektivt verktyg som bidrar till transparens och tillgänglighet - för framtida vårdbehov.

Journalsystem med integrationer
Konsulting

Webdoc samspelar med olika integrationer och affärssystem. Systemet hanterar kassor, fakturering, kontering samt produktionsrapporter.

En lösning för moderna, komplexa behov och med
många möjligheter.

Dags för något nytt? Vi söker applikationssupport

Har du vårdbakgrund eller kanske tidigare erfarenhet av kundsupport? Brinner du för att hjälpa andra och för att förmedla kunskap? 
Sök tjänsten som applikationssupport av Webdoc redan idag! Klicka dig vidare via länken nedanför för fler detaljer.  

Vi ser fram emot din ansökan!

Du kan också läsa mer här eller kontakta oss om du har frågor om den aktuella tjänsten.

Lösningar och journalsystem som klarar unika behov

Vi på Evimeria är stolta utvecklare av journalsystem och erbjuder flexibla lösningar som möter den moderna hälso-  och sjukvårdens unika förutsättningar. 

WebDoc och Vårdrummet är digitala vårdtjänster som kan skräddarsys efter olika behov. Anpassningarna görs i samband med uppstart, och användare med administratörsrättigheter kan även bygga ut systemet efter implementering. 

Eftersom våra systemlösningar utvecklas med hjälp av referensgrupp vet vi med säkerhet att de motsvarar branschens önskemål. För ytterligare inblick i kundernas vardag åker vår supportpersonal ut på regelbundna kundbesök och
är också involverade i uppstarten av systemen. Vårt mål är att arbeta kundnära och vår inhouse-support tar sig även an ärenden som rör externa systemintegrationer

 

Vårdsektorn befinner sig i en föränderlig fas, och digitaliseringen innebär en ny tillgänglighet och fördelar för både patient och vårdgivare. På många sätt har det blivit lättare att kontakta och kommunicera med läkare och andra vårdresurser via exempelvis video och chat, och tack vare webbaserade bokningssystem är det många gånger möjligt för patienten själv att boka in sina läkarbesök. 

Tack vare de nya digitala verktygen och e-tjänsterna sparar även mottagningarna in på värdefulla resurser. Detta underlättar för aktörer som vill förbättra kärnverksamheten snarare än att underhålla de administrativa bitarna,  

Hur vet man då vilken typ av e-tjänster och system som passar den egna  organisationen? Vi hjälper till med kartläggning och analys av ert arbete och lägger sedan upp vårt erbjudande efter det. Kontakta oss för mer information eller för demonstration av våra olika tjänster.  

E-tjänster - din genväg till resursstark vård

Implementering av ett nytt webbaserat journalsystem kan av vissa upplevas som stressande. Vi är väl medvetna om detta och har lagt mycket tid på att utforma en kundnära process som genomgående fokuserar på användbarhet. 

Med våra utbildare som guider kan användarna lära känna systemets olika funktioner i olika steg och i egen takt. När det gäller driftfrågor så finns även vår kunniga support till hands. 

Vårt erbjudande omfattar med andra ord mycket mer utveckling och leverans av e-tjänster, journalsystem och digitala lösningar. Vi följer er från start till implementering, i samband med utbildningar, planering och faktisk uppstart av systemen. 

När ni kommit igång med de nya rutinerna så följer vi efterhand upp er användning och upplevelse av systemets, för att säkerställa bästa funktion.  

Om du som vårdgivare fortfarande känner dig osäker på vad en digitaliserad verksamhet kan innebära för just din vårdcentral eller mottagning är du välkommen att kontakta oss. 

Vi tror på en mer tillgänglig vård för alla och är övertygade om att e-hälsotjänster och IT i vården är effektiva vägar till utvecklade och resursstarka flöden. Investera i en lyckad patientupplevelse och effektiviserad verksamhet du också, vi skräddarsyr lösningen för dina behov! 

Steg för steg - så här arbetar vi:

  • Behovsanalys
  • Demonstration
  • Offert/avtal
  • Djupanalys
  • Utbildning
  • Överlämning