Webdoc

Ett webbaserat journalsystem för vården och aktörer som eftersträvar effektiva och smidiga flöden. Webdoc minimerar risken för kostsamma, tidsödande flaskhalsar och gör det lättare att fokusera på kärnverksamheten.

Journalsystem och kommuniktion

Vårdrummet

Mötesplats och plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter på säkra sätt, via video eller meddelandefunktion. Resurseffektivt verktyg som bidrar till transparens och tillgänglighet - för framtida vårdbehov. ​

Konsulting

Webdoc samspelar med olika integrationer och affärssystem. Systemet hanterar kassor, fakturering, kontering samt produktionsrapporter. En lösning för moderna, komplexa behov och med många möjligheter. ​ ​

Funderar ni på att köpa nya datorer eller andra tillbehör till er verksamhet?

I samarbete med Evimeria erbjuder CareIT nu dator-, konfigurerings-, tillbehörs- och supportpaket som är speciellt framtagna för användare av Webdoc journalsystem.

Mer information om de respektive paketerbjudandena hittar ni här nedanför.
Varmt välkomna att höra av er om ni har frågor, eller för att beställa!

Om Care IT:
CareIT är leverantören som tar hand om er IT så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi har arbetat med IT och hälso-och sjukvård i ca. 25 år och rollen som samarbetspartner till Evimeria har resulterat i lång erfarenhet av kopplingar till Webdoc, som Welch Allyn EKG, Skanning direkt till Webdoc, Etikettutskrift mm.

CareIT är även partner till Microsoft och kan erbjuda Office 365.

Evimeria EMR AB har tecknat samverkansavtal med den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler. Avtalet rör leverans av och samverkanssatsning kring Webdoc X, en skalbar vårdplattform som ska underlätta Mindlers fortsatta expansion i Europa.

– Webdoc X är anpassat för att möta en europeisk marknad med stora behov av digitalisering och kostnadseffektiva lösningar, säger Evimerias VD Dennis Höjer och konstaterar att avtalet överensstämmer med det egna bolagets ambitioner utanför Sverige och Norden:
–Samarbetet med Mindler är mycket viktigt för oss och vi ser ett stort värde i att vi är två svenska företag som tillsammans gör en stor satsning på expansion vidare ut i Europa.

Webdoc X bygger på samma princip som Webdoc journalsystem, vilket i nuläget används av drygt 500 kliniker i Sverige. Vårdplattformen är liksom förlagan en molnbaserad SAAS-tjänst, men skräddarsydd för att möta de specifika behoven på den internationella marknaden. Plattformen bygger på idén om skalbarhet och att vårdgivaren själv bygger upp systemet med moduler efterhand som behov uppstår eller förändras.

För Mindler som digital vårdaktör med etablering i bland annat Nederländerna och Frankrike, innebär avtalet med Evimeria en möjlighet att förhålla sig till olika förutsättningar och marknader inom en och samma plattform, samtidigt som Webdoc X blir en lösning att växa med.

– Vi är glada över samarbetet med Evimeria i vår fortsatta expansion och i arbetet med att forma världens bästa vård gällande psykisk hälsa. Plattformen Webdoc X gör det möjligt för oss att anpassa vår digitala vårdlösning för våra patienter och psykologer, säger Magnus Pettersson, Head of International Expansion på Mindler.

Om bolagen:

Evimeria EMR AB
Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar
e-hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Evimeria har i nuläget 55 anställda och är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.

Mindler AB
Den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler grundades 2018 och har idag 300 anställda psykologer som tillsammans erbjuder vård på över 20 olika språk. Mindlers huvudkontor ligger i Stockholm, men bolaget befinner sig i en internationell expansionsfas och möter just nu efterfrågan på psykologtjänster i både Sverige och Europa.

Kontakt, Evimeria EMR AB:
Namn: Dennis Höjer, VD
Tfn: +46 733 28 49 22
Mail[email protected]
Hemsidahttps://evimeria.se/

Kontakt, Mindler AB:
Namn: Amalie Angelskår, CMO
Mail[email protected]
Hemsidawww.mindlercare.com

För PDF-version av pressreleasen, klicka här.

Ny vaccinationstjänst för rapportering till NVR via Webdoc journalsystem

Evimeria lanserar nu en ny tjänst för rapportering av vaccinationer mot covid 19, samt barnvaccinationer, till det Nationella Vaccinationsregistret (NVR).  

Vaccinationstjänsten är utvecklad i syfte att möta användarnas växande behov av en stabil och smidig lösning inför covid 19-vaccineringen, men också för att det ska vara enkelt att följa riktlinjerna kring nödvändig rapportering till NVR även framöver – utan onödig administration.  

Överföringen till NVR omfattar alla rapporteringsskyldiga vaccinationer som registrerats via vaccinationsmodulen, och sker automatiskt via Webdoc journalsystem. Skulle NVR utöka datainsamlandet i framtiden kommer även dessa att rapporteras.

NYHET: Digitala frågeformulär – låt patienten fylla i sin egen journal

1.

Patienten länkas till ett av vårdgivarens fördefinierade frågeformulär, via SMS eller vårdgivarens hemsida. Patienten loggar in med mobilt bank-id, svarar på frågorna och skickar in formuläret.

2.

När vårdgivaren öppnar en ny journal finns patientens svar tillgängliga att hämta in på respektive förvalt sökord. Patienten behöver alltså inte besvara samma frågor igen, och svaren ligger utskrivna i journalmallen i Webdoc, vilket sparar mängder av tid.

3.

Statistik för alla insamlade svar på frågeformulären finns nu att hämta i Vårdrummet. En kopia av varje inskickat formulär finns också sparad som pdf-dokument i respektive patients journal i Webdoc

Covid-19 – Det här gör vi

Spridningen av Covid-19 har resulterat i en orolig och utmanande samhällssituation. Som leverantör av journalsystem och digitala tjänster för vården vill vi underlätta för alla vårdgivare och verksamheter som nu arbetar hårt för att hantera den tuffa belastningen.

Detta gör vi konkret genom att erbjuda snabb uppkoppling och åtkomst till digitala videomöten via plattformen Vårdrummet, utan uppstartskostnad och bindningstid under hela 2020, eller så länge Covid-19-epidemin pågår.

Inom ramarna för erbjudandet, som dels vänder sig till våra befintliga kunder men
även till vårdgivare inom Sverige som inte använt våra tjänster tidigare, gäller

 också lägsta möjliga samtalskostnad.

Utöver detta så påverkar det unika läget våra egna rutiner och förhållningssätt, även gentemot kunder, användare och partners. För att inte utsätta mottagningarna för ytterligare belastning, stress eller smittorisk så undviker vi, så långt det är möjligt, fysiska möten och väljer istället videomöten och digitala utbildningar via länk.


Läs mer 
här eller kontakta oss direkt för mer information och/eller intresseanmälan: [email protected]

Nu lanserar vi värdegrund och ny logotype!
31 oktober 2019

Evimeria är mitt uppe i en häftig tillväxtresa där mycket hänt på kort tid. Vi är glada och stolta över utvecklingen, men värnar lika mycket om engagemanget som varit kärnan i företaget sedan starten. Målet är att bidra med innovation som driver den digitala vården framåt, och samtidigt finnas nära till hands för våra kunder och partners. Stora som små, nya som gamla.

Vi är övertygade om att framgången kommer inifrån. Från medarbetarna själva. För att säkerställa en positiv utveckling för Evimeria framöver har vi tillsammans formulerat grunden till det som nu är våra värdeord. En slags filosofi att luta sig mot, med utgångspunkt i vad som redan nu utmärker oss och vårt arbete.

Värdeorden har också fungerat som underlag till vår nya logotype och grafiska profil. Vi vill tala klarspråk i alla led och det kändes därför självklart att hitta ett uttryck som rimmar med Evimerias uttalade värderingar och mål. Lanseringen kommer att ske löpande under hösten, med start på bland annat evimeria.se och sociala kanaler.

Hoppas ni gillar resultatet lika mycket som vi! Mer information om oss och om hur vi jobbar hittar du här!

Evimerias värdegrund:

 • Vi är lyhörda. Genom att vara lyhörda och genom att våga utmana utvecklar vi de bästa lösningarna för vården nu och i framtiden.
 • Vi tror på jämställdhet och allas lika värde. Evimerias affärsmodell bygger på våra kunders, partners och medarbetarnas inflytande. Vi är övertygade om att en sund organisation bygger på delaktighet och välmående – inifrån och ut.
 • Vi är innovativa. För oss handlar innovation om framåtanda, förändringsvilja, driv och målmedvetenhet. Vi är stolta över företagets utveckling och strävar efter att ta vårdsektorn till nya nivåer.
 • Vi är engagerade. Vi engagerar oss aktivt i våra kunder och partners; i varandra och i företaget. Detta ger en bred förståelse för branschens behov och motiverar oss att utveckla digitaliseringen av vården.
 • Vi är ärliga. Vi värnar om att ha en ärlig dialog med kunder, medarbetare och leverantörer. Ärlighet ger trovärdighet och lägger grunden för en prestigelös förbättringskultur.

qCruncher incheckningsterminal kombinerar hantering av incheckning, betalning, frikortskontroll, ev listningskontroll (VGR) och drop in-bokning med ett komplett kölappssystem.

Terminalen, som supporteras och återförsäljs av Evimeria, integrerar sömlöst med Webdoc och optimerar hanteringen av vanliga receptionsärenden. I praktiken innebär detta mellan 50-70 procent av alla ärenden, vilket innebär att personalen kan omfördela tid till ärenden som måste handläggas manuellt.

Hur funkar det? qCrunchers incheckningsterminal fungerar för alla typer av vårdgivare och gör det enkelt för patienter med förbokade besök att checka in och betala via den tryckkänsliga skärmen, som även kan köras helt beröringsfritt.Terminalen hanterar bland annat åldersbaserade gratisbesök och frikort, utifrån uppgifter i Webdoc journalsystem. Förutom det hanterar den betalningar i e-frikorts-integrationen (CGI).Systemet skiljer på listade och olistade patienter och kan användas för att boka upp besök hos öppen mottagning (drop-in). I nästa steg bokas och checkas patienten in, för att avslutningsvis betala via terminalen. 

För övriga frågor genererar qCruncher en kölapp till receptionen. Den inbyggda funktionaliteten för nummerlappar minskar behovet av ytterligare kösystem. Incheckningsterminalen inkluderar även inbyggd funktionalitet för nummerlappar. Detta minskar behovet av ytterligare kösystem och för enkel scanning skrivs patientens personnummer ut som streckkod på nummerlappen. Kvittot ger också tydliga hänvisningar till patienten om att ta plats i väntrummet.

Låter detta intressant? Vill du veta mer? Klicka på bilden intill eller kontakta oss direkt för mer information!

Demo hittar du här!

PRESSMEDDELANDE: Evimeria i miljonavtal med Doktor.se
15 april 2019

Evimeria har tecknat avtal med den digitala vårdgivaren Doktor.se om leverans av journalsystemet Webdoc.

Avtalet mellan Evimeria och Doktor.se motsvarar ett värde på initialt drygt två miljoner SEK per år, med ytterligare möjligheter till tillväxt. I rollen som digital vårdgivare har Doktor.se höga krav på lösningar för kommunikation och integration, vilket i sin tur kräver ett journalsystem med sömlös funktionalitet

Vi har Sveriges populäraste vårdapp och vill effektivisera svensk sjukvård. Därför har vi fokuserat på att hitta en journalpartner som klarar av att fortsätta utveckla sin produkt i takt med att vår verksamhet förändras, och det gör Evimeria. Vi ser fram emot att komma igång med samarbetet, säger Martin Lindman, VD på Doktor.se.

Enligt Dennis Höjer, VD på Evimeria är det just förhållningssättet till utveckling och förändring som ligger till grund för samarbetet:

– Evimeria är likt Doktor.se en aktör som ser framåt och delar synen på innovation. Att vi nu påbörjar ett samarbete visar att Webdoc är en tjänst som ligger rätt i tiden, i en bransch där digitaliseringen kommer att vara nyckeln för att möta de vårdkrav som Sverige står inför, förklarar han och fortsätter:

Vi tror att framtidens huvudsakliga framgångsfaktorer är automation och sömlösa integrationer. I det här fallet gör Webdoc det möjligt för Doktor.se att integrera sitt eget gränssnitt för patientmöten, vilket i sin tur eliminerar manuella arbetsmoment och skapar mer tid för kärnverksamheten.

För Evimeria, som är en etablerad leverantör av e-hälsotjänster till fysiska vårdcentraler och vårdgivare inom den privata sektorn, påbörjas nu arbetet med att ta fram en projektplan för implementering av Webdoc journalsystem hos Doktor.se innan sommaren. 

Läs mer här eller klicka på bilden ovan. 

Självbetjäning - för en modern, skalbar och säker ankomstupplevelse i vården

Självbetjäning för patienter är ett givet inslag i modern, effektiv sjukvård.

En mobiltelefon utrustad med BankID, Swish och kamera. I kombination med mottagningens QR-kod som i olika steg guidar vårdtagaren till aktuella bokningar och betalning. 

Det är allt som krävs för att era patienter ska slippa långa kassaköer, och för att ni som vårdgivare i förlängningen ska optimera er administration. 

Självbetjäning är enkelt att integrera med kassafunktionalitet och journalsystem och fungerar med både Android och iOS. Tjänstens layout och gränssnitt, alltså hur den ser ut och kommunicerar med patienten, kan också anpassas efter era specifika behov och önskemål. 

Låter detta intressant? Prova utan bindningstid redan idag! Vill du veta mer om hur vår självbetjäning fungerar kan du också klicka på bilden intill eller kontakta oss direkt för en detaljerad demonstration!

Mail: [email protected]

Klicka på bilden för PDF-version
Lösningar och journalsystem som klarar unika behov

Vi på Evimeria är stolta utvecklare av Webdoc journalsystem och erbjuder flexibla lösningar som möter den moderna hälso-  och sjukvårdens unika förutsättningar. Systemets skalbarhet och möjlighet till påbyggnad via olika integrationer matchar även de specifika behoven inom företagshälsovården

WebDoc och Vårdrummet är digitala vårdtjänster som kan skräddarsys efter olika behov. Anpassningarna görs i samband med uppstart, och användare med administratörsrättigheter kan även bygga ut systemet efter implementering. 

Eftersom våra systemlösningar utvecklas med hjälp av referensgrupp vet vi med säkerhet att de motsvarar branschens önskemål när det kommer till ehälsotjänster.

För ytterligare inblick i kundernas vardag åker vår supportpersonal ut på regelbundna kundbesök och är också involverade i uppstarten av klinikernas journalsystem. Vårt mål är att arbeta kundnära och vår inhouse-support tar sig även an ärenden som rör externa systemintegrationer

Vårdsektorn befinner sig i en föränderlig fas, och digitaliseringen innebär ny tillgänglighet och fördelar för både patient och vårdgivare. På många sätt har det blivit lättare att kontakta och kommunicera med läkare och andra vårdresurser via exempelvis video och meddelandefunktioner, och tack vare webbaserade bokningssystem är det möjligt för patienten själv att boka in sina läkarbesök. 

Tack vare de nya digitala e-tjänsterna sparar även mottagningarna in på värdefulla resurser. Detta underlättar för aktörer som vill förbättra kärnverksamheten snarare än att underhålla de administrativa bitarna.  

Hur vet man vilken typ av e-tjänster och system som passar den egna  organisationen? Vi hjälper till med kartläggning och analys av ert arbete och lägger upp vårt erbjudande efter det. 

Kontakta oss gärna för mer information eller för demonstration av Webdoc journalsystem och andra av våra tjänster.  

 • Behovsanalys
 • Demonstration
 • Offert/avtal
 • Djupanalys
 • Utbildning
 • Leverans

Steg för steg - så här arbetar vi:

Du vet väl att vi finns på Facebook? Gilla oss där för mer information om Evimeria, våra olika tjänster, journalsystem och projekt inom ehälsa.
Om du är nyfiken på oss som arbetsgivare hittar du också användbar information där och om vi arrangerar ett
event av något slag är det alltid på Facebook vi meddelar det först, liksom här på hemsidan. 

Klicka här för att omdirigeras till vår FB-sida.

I det fall som du vill veta mer om vår verksamhet kan du också läsa mer här eller kontakta oss direkt. 

Vi återkopplar så fort vi kan!

Steg för steg - så här arbetar vi: