Webdoc

Ett webbaserat journalsystem för vården och aktörer som eftersträvar effektiva och smidiga flöden. Webdoc minimerar risken för kostsamma, tidsödande flaskhalsar och gör det lättare att fokusera på kärnverksamheten.

Journalsystem och kommuniktion

Vårdrummet

Mötesplats och plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter på säkra sätt, via video eller meddelandefunktion. Resurseffektivt verktyg som bidrar till transparens och tillgänglighet - för framtida vårdbehov. ​

Konsulting

Webdoc samspelar med olika integrationer och affärssystem. Systemet hanterar kassor, fakturering, kontering samt produktionsrapporter. En lösning för moderna, komplexa behov och med många möjligheter. ​ ​

PRESSMEDDELANDE 2021-01-14: Anna Kinberg Batra invald som ny styrelseledamot i Carasent ASA

Anna Kinberg Batra valdes till ny ledamot i styrelsen för Evimerias moderbolag Carasent ASA, vid den extra bolagsstämman 14 januari 2021.

–  Carasent har uppvisat en imponerande tillväxt och förmåga att leverera produkter och tjänster på en marknad i stor förändring. Jag ser fram emot att bidra till den utvecklingen genom att använda erfarenhet från både politik och näringsliv, säger Anna Kinberg Batra om uppdraget.

Anna Kinberg Batras politiska erfarenhet från alla nivåer, i kombination med specifik kunskap inom frågor som rör digitalisering och företagsutveckling, gör att hon passar väl för uppdraget som ledamot i Carasents styrelse, menar styrelseordförande Johan Lindqvist:

– Vi är glada över att kunna hälsa Anna välkommen till styrelsen i Carasent. Hon kommer bidra med viktig kompetens och erfarenhet i vår strävan att förbättra hälso- och sjukvårdssektorn genom effektiva och kvalitetshöjande e-hälsotjänster.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet!

För mer information, kontakta:

Johan Lindqvist, styrelseordförande Carasent ASA
[email protected]
+46 733 55 09 35

NYHET: Videolösningen CarePlatform nu smart integrerad med Webdoc
Vårdgivare som vill effektivisera sin arbetsdag kan nu använda CarePlatform som direkt integration via Wedboc. 
 

Videomöten har blivit en central del av vardagen inom vården, inte minst som en följd av Covid-19. För  vårdgivare som väljer att ställa om finns nu också TechTrades plattform för digitala vårdbesök, CarePlatform, tillgänglig som integration via Webdoc journalsystem.

– Det är viktigt för oss att de digitala verktygen låter vårdgivare fokusera på patienten, därför hittar vi alltid olika sätt att effektivisera rutiner och minska administration. Att integrera vår videolösning i journalsystemet Webdoc är ett självklart val för att spara tid säger Jan Lindblad, VD TechTrade International AB.

I korthet innebär CarePlatform-integrationen att patientmöten i form av video- eller chattsamtal bokas i Webdoc som vanligt. I nästa steg hämtar integrationen in de bokade tiderna varpå vårdgivaren använder CarePlatform för att genomföra mötet digitalt med patienten.

– Vårdgivare i Sverige har behov av flertalet verksamhets- och vårdsystem som samverkar och är integrerade med varandra. Som leverantör av det mest centrala arbetsverktyget i vårdgivarens vardag – journalsystemet – ser vi på Evimeria ett stort värde i att möjliggöra för externa leverantörer att integrera till Webdoc. Detta för att underlätta vårdgivarens arbetsprocess och i förlängningen stärka patientupplevelsen. CarePlatform erbjuder en tjänst som redan idag används av vårdgivare, och för vår del innebär samarbetet många utvecklingsmöjligheter, säger Andreas Spångberg, Sales Manager Evimeria EMR AB.

Om företagen:

 • Evimeria EMR AB erbjuder digitala eHälso-tjänster till nordiska hälso- och sjukvårdsföretag, främst inom öppenvårdens specialistvård, primärvård, företagshälsovård och paramedicin. Företaget startade 2005 kring det webbaserade och skalbara Webdoc, ett journalsystem som fortfarande utgör kärnverksamheten och som vänder sig till verksamheter med fokus på stärkt effektivitet och patientupplevelse. Evimeria ägs av Carasent ASA, ett investmentföretag med fokus på företag som utvecklar digitala hälsotjänster. Carasent ASA är börsnoterat på Oslo Börs.
 • TechTrade har hög teknisk kompetens inom vårdens IT. Förutom att erbjuda IT-drift och support driver TechTrade e-hälsofrågor för att vårdgivare ska kunna fokusera på patienter. Företagets egen videolösning, CarePlatform, som är utvecklat i nära samarbete med vårdgivarna gör det enkelt att erbjuda digitala patientbesök genom 1-1 möten eller gruppmöten, direkt i webbläsaren. CarePlatform vill spara tid åt både Vårdgivare och Patient och en ökande andel av besöken i CarePlatforms sker via integrationer.

Kontaktinformation:

TechTrade International AB

Kontakt: Jan Lindblad, VD och grundare TechTrade International AB

Epost: [email protected]

Telefon: 08-124 056 20

Hemsidawww.tti.se


Evimeria EMR AB 

Kontakt: Dennis Höjer

Epost: [email protected]

Telefon:+46 733 28 49 22

Hemsidawww.evimeria.se

NYHET: Digitala frågeformulär – låt patienten fylla i sin egen journal

1.

Patienten länkas till ett av vårdgivarens fördefinierade frågeformulär, via SMS eller vårdgivarens hemsida. Patienten loggar in med mobilt bank-id, svarar på frågorna och skickar in formuläret.

2.

När vårdgivaren öppnar en ny journal finns patientens svar tillgängliga att hämta in på respektive förvalt sökord. Patienten behöver alltså inte besvara samma frågor igen, och svaren ligger utskrivna i journalmallen i Webdoc, vilket sparar mängder av tid.

3.

Statistik för alla insamlade svar på frågeformulären finns nu att hämta i Vårdrummet. En kopia av varje inskickat formulär finns också sparad som pdf-dokument i respektive patients journal i Webdoc

Covid-19 – Det här gör vi

Spridningen av Covid-19 har resulterat i en orolig och utmanande samhällssituation. Som leverantör av journalsystem och digitala tjänster för vården vill vi underlätta för alla vårdgivare och verksamheter som nu arbetar hårt för att hantera den tuffa belastningen.

Detta gör vi konkret genom att erbjuda snabb uppkoppling och åtkomst till digitala videomöten via plattformen Vårdrummet, utan uppstartskostnad och bindningstid under hela 2020, eller så länge Covid-19-epidemin pågår.

Inom ramarna för erbjudandet, som dels vänder sig till våra befintliga kunder men
även till vårdgivare inom Sverige som inte använt våra tjänster tidigare, gäller

 också lägsta möjliga samtalskostnad.

Utöver detta så påverkar det unika läget våra egna rutiner och förhållningssätt, även gentemot kunder, användare och partners. För att inte utsätta mottagningarna för ytterligare belastning, stress eller smittorisk så undviker vi, så långt det är möjligt, fysiska möten och väljer istället videomöten och digitala utbildningar via länk.


Läs mer 
här eller kontakta oss direkt för mer information och/eller intresseanmälan: [email protected]

Nu lanserar vi värdegrund och ny logotype!
31 oktober 2019

Evimeria är mitt uppe i en häftig tillväxtresa där mycket hänt på kort tid. Vi är glada och stolta över utvecklingen, men värnar lika mycket om engagemanget som varit kärnan i företaget sedan starten. Målet är att bidra med innovation som driver den digitala vården framåt, och samtidigt finnas nära till hands för våra kunder och partners. Stora som små, nya som gamla.

Vi är övertygade om att framgången kommer inifrån. Från medarbetarna själva. För att säkerställa en positiv utveckling för Evimeria framöver har vi tillsammans formulerat grunden till det som nu är våra värdeord. En slags filosofi att luta sig mot, med utgångspunkt i vad som redan nu utmärker oss och vårt arbete.

Värdeorden har också fungerat som underlag till vår nya logotype och grafiska profil. Vi vill tala klarspråk i alla led och det kändes därför självklart att hitta ett uttryck som rimmar med Evimerias uttalade värderingar och mål. Lanseringen kommer att ske löpande under hösten, med start på bland annat evimeria.se och sociala kanaler.

Hoppas ni gillar resultatet lika mycket som vi! Mer information om oss och om hur vi jobbar hittar du här!

Evimerias värdegrund:

 • Vi är lyhörda. Genom att vara lyhörda och genom att våga utmana utvecklar vi de bästa lösningarna för vården nu och i framtiden.
 • Vi tror på jämställdhet och allas lika värde. Evimerias affärsmodell bygger på våra kunders, partners och medarbetarnas inflytande. Vi är övertygade om att en sund organisation bygger på delaktighet och välmående – inifrån och ut.
 • Vi är innovativa. För oss handlar innovation om framåtanda, förändringsvilja, driv och målmedvetenhet. Vi är stolta över företagets utveckling och strävar efter att ta vårdsektorn till nya nivåer.
 • Vi är engagerade. Vi engagerar oss aktivt i våra kunder och partners; i varandra och i företaget. Detta ger en bred förståelse för branschens behov och motiverar oss att utveckla digitaliseringen av vården.
 • Vi är ärliga. Vi värnar om att ha en ärlig dialog med kunder, medarbetare och leverantörer. Ärlighet ger trovärdighet och lägger grunden för en prestigelös förbättringskultur.

qCruncher incheckningsterminal kombinerar hantering av incheckning, betalning, frikortskontroll, ev listningskontroll (VGR) och drop in-bokning med ett komplett kölappssystem.

Terminalen, som supporteras och återförsäljs av Evimeria, integrerar sömlöst med Webdoc och optimerar hanteringen av vanliga receptionsärenden. I praktiken innebär detta mellan 50-70 procent av alla ärenden, vilket innebär att personalen kan omfördela tid till ärenden som måste handläggas manuellt.

Hur funkar det? qCrunchers incheckningsterminal fungerar för alla typer av vårdgivare och gör det enkelt för patienter med förbokade besök att checka in och betala via den tryckkänsliga skärmen, som även kan köras helt beröringsfritt.Terminalen hanterar bland annat åldersbaserade gratisbesök och frikort, utifrån uppgifter i Webdoc journalsystem. Förutom det hanterar den betalningar i e-frikorts-integrationen (CGI).Systemet skiljer på listade och olistade patienter och kan användas för att boka upp besök hos öppen mottagning (drop-in). I nästa steg bokas och checkas patienten in, för att avslutningsvis betala via terminalen. 

För övriga frågor genererar qCruncher en kölapp till receptionen. Den inbyggda funktionaliteten för nummerlappar minskar behovet av ytterligare kösystem. Incheckningsterminalen inkluderar även inbyggd funktionalitet för nummerlappar. Detta minskar behovet av ytterligare kösystem och för enkel scanning skrivs patientens personnummer ut som streckkod på nummerlappen. Kvittot ger också tydliga hänvisningar till patienten om att ta plats i väntrummet.

Låter detta intressant? Vill du veta mer? Klicka på bilden intill eller kontakta oss direkt för mer information!

Mail: [email protected]

PRESSMEDDELANDE: Evimeria i miljonavtal med Doktor.se
15 april 2019

Evimeria har tecknat avtal med den digitala vårdgivaren Doktor.se om leverans av journalsystemet Webdoc.

Avtalet mellan Evimeria och Doktor.se motsvarar ett värde på initialt drygt två miljoner SEK per år, med ytterligare möjligheter till tillväxt. I rollen som digital vårdgivare har Doktor.se höga krav på lösningar för kommunikation och integration, vilket i sin tur kräver ett journalsystem med sömlös funktionalitet

Vi har Sveriges populäraste vårdapp och vill effektivisera svensk sjukvård. Därför har vi fokuserat på att hitta en journalpartner som klarar av att fortsätta utveckla sin produkt i takt med att vår verksamhet förändras, och det gör Evimeria. Vi ser fram emot att komma igång med samarbetet, säger Martin Lindman, VD på Doktor.se.

Enligt Dennis Höjer, VD på Evimeria är det just förhållningssättet till utveckling och förändring som ligger till grund för samarbetet:

– Evimeria är likt Doktor.se en aktör som ser framåt och delar synen på innovation. Att vi nu påbörjar ett samarbete visar att Webdoc är en tjänst som ligger rätt i tiden, i en bransch där digitaliseringen kommer att vara nyckeln för att möta de vårdkrav som Sverige står inför, förklarar han och fortsätter:

Vi tror att framtidens huvudsakliga framgångsfaktorer är automation och sömlösa integrationer. I det här fallet gör Webdoc det möjligt för Doktor.se att integrera sitt eget gränssnitt för patientmöten, vilket i sin tur eliminerar manuella arbetsmoment och skapar mer tid för kärnverksamheten.

För Evimeria, som är en etablerad leverantör av e-hälsotjänster till fysiska vårdcentraler och vårdgivare inom den privata sektorn, påbörjas nu arbetet med att ta fram en projektplan för implementering av Webdoc journalsystem hos Doktor.se innan sommaren. 

Läs mer här eller klicka på bilden ovan. 

Självbetjäning - för en modern, skalbar och säker ankomstupplevelse i vården

Självbetjäning för patienter är ett givet inslag i modern, effektiv sjukvård.

En mobiltelefon utrustad med BankID, Swish och kamera. I kombination med mottagningens QR-kod som i olika steg guidar vårdtagaren till aktuella bokningar och betalning. 

Det är allt som krävs för att era patienter ska slippa långa kassaköer, och för att ni som vårdgivare i förlängningen ska optimera er administration. 

Självbetjäning är enkelt att integrera med kassafunktionalitet och journalsystem och fungerar med både Android och iOS. Tjänstens layout och gränssnitt, alltså hur den ser ut och kommunicerar med patienten, kan också anpassas efter era specifika behov och önskemål. 

Låter detta intressant? Prova utan bindningstid redan idag! Vill du veta mer om hur vår självbetjäning fungerar kan du också klicka på bilden intill eller kontakta oss direkt för en detaljerad demonstration!

Mail: [email protected]

Klicka på bilden för PDF-version
Lösningar och journalsystem som klarar unika behov

Vi på Evimeria är stolta utvecklare av Webdoc journalsystem och erbjuder flexibla lösningar som möter den moderna hälso-  och sjukvårdens unika förutsättningar. Systemets skalbarhet och möjlighet till påbyggnad via olika integrationer matchar även de specifika behoven inom företagshälsovården

WebDoc och Vårdrummet är digitala vårdtjänster som kan skräddarsys efter olika behov. Anpassningarna görs i samband med uppstart, och användare med administratörsrättigheter kan även bygga ut systemet efter implementering. 

Eftersom våra systemlösningar utvecklas med hjälp av referensgrupp vet vi med säkerhet att de motsvarar branschens önskemål när det kommer till ehälsotjänster.

För ytterligare inblick i kundernas vardag åker vår supportpersonal ut på regelbundna kundbesök och är också involverade i uppstarten av klinikernas journalsystem. Vårt mål är att arbeta kundnära och vår inhouse-support tar sig även an ärenden som rör externa systemintegrationer

Vårdsektorn befinner sig i en föränderlig fas, och digitaliseringen innebär ny tillgänglighet och fördelar för både patient och vårdgivare. På många sätt har det blivit lättare att kontakta och kommunicera med läkare och andra vårdresurser via exempelvis video och meddelandefunktioner, och tack vare webbaserade bokningssystem är det möjligt för patienten själv att boka in sina läkarbesök. 

Tack vare de nya digitala e-tjänsterna sparar även mottagningarna in på värdefulla resurser. Detta underlättar för aktörer som vill förbättra kärnverksamheten snarare än att underhålla de administrativa bitarna.  

Hur vet man vilken typ av e-tjänster och system som passar den egna  organisationen? Vi hjälper till med kartläggning och analys av ert arbete och lägger upp vårt erbjudande efter det. 

Kontakta oss gärna för mer information eller för demonstration av Webdoc journalsystem och andra av våra tjänster.  

 • Behovsanalys
 • Demonstration
 • Offert/avtal
 • Djupanalys
 • Utbildning
 • Leverans

Steg för steg - så här arbetar vi:

Du vet väl att vi finns på Facebook? Gilla oss där för mer information om Evimeria, våra olika tjänster, journalsystem och projekt inom ehälsa.
Om du är nyfiken på oss som arbetsgivare hittar du också användbar information där och om vi arrangerar ett
event av något slag är det alltid på Facebook vi meddelar det först, liksom här på hemsidan. 

Klicka här för att omdirigeras till vår FB-sida.

I det fall som du vill veta mer om vår verksamhet kan du också läsa mer här eller kontakta oss direkt. 

Vi återkopplar så fort vi kan!

Steg för steg - så här arbetar vi: